W lutym pierwszy Jednolity Plik Kontrolny od mikroprzedsiębiorcy.

 •  2 min read

Jednolity Plik Kontrolny jest jedną z najważniejszych zmian dla mikroprzedsiębiorców w tym roku. Przypominamy najważniejsze informacje na ten temat.

Jednolity Plik Kontrolny to cyfrowa procedura przesyłania dokumentów księgowych
i finansowych. Dzięki niej Urząd Skarbowy szybciej gromadzi i analizuje dane, co ma ułatwić identyfikację wyłudzeń i zapobiegać unikania podatków.

Obowiązek Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zaczął stopniowo wchodzić w życie od 2016 roku. Początkowo objęto nim duże przedsiębiorstwa. W kolejnym roku dołączono firmy z sektora MSP, a od stycznia 2018 roku obowiązuje również mikroprzedsiębiorców.

Mamy kilka rodzajów JPK. Najważniejszy z nich to JPK_VAT, który należy przesyłać co miesiąc bez wezwania. Pozostałe pliki wysyłamy tylko wtedy, gdy Urząd Skarbowy nas o to poprosi: JPK_PKPIR (podatkową księgę przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów – dla opodatkowanych na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), JPK_KR (pełne księgi rachunkowe), JPK_MAG (gospodarka magazynowa), JPK_FA (wszystkie wystawione faktury VAT), JPK_RB (rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności).

JPK_VAT to dokument księgowy, w którym ewentualne błędy można poprawić. Za brak korekty Urząd może nałożyć karę, której wysokość zależy od kwalifikacji czynu. Wykroczenie skarbowe to grzywna do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, natomiast przestępstwa skarbowego to 10-120 stawek dziennych, gdzie stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się