Impressum

Dane firmy

Finiata Polska Sp. z o.o.
Krucza 50,
00-025 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 307 90 76

Adres email: service@finiata.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000653925

NIP: 6762519005

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł

Przedstawiciele prawni: Jan Enno Einfeld, Ingmar Stupp