Będą zmiany w rozporządzeniu ws. kontroli celno-skarbowych

Będą zmiany w rozporządzeniu ws. kontroli celno-skarbowych

 •  2 min read

Ministerstwo Finansów planuje zmienić treść rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej. Przepisy zostaną dostosowane do zmian w ustawie.

Zmiany są związane z regulacjami ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Rozporządzenie przewiduje uchylenie § 5, zgodnie z którym funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przystępując do kontroli, okazuje na żądanie kontrolowanego, stałe upoważnienie do wykonywania kontroli, a także podaje podstawę prawną podjęcia kontroli. Przyjęte rozwiązanie wyeliminuje zbędne czynności poprzedzające procedurę kontroli”.

To oznacza, że kontrola będzie mogła się odbyć nawet wtedy, gdy kontrolowany lub osoba go reprezentująca nie będzie obecna w firmie. Wystarczy, że urzędnik wręczy pismo ws. kontroli osobom reprezentującym lub nadzorującym kontrolowanego.

Zmiany są przewidziane w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej, przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się