Jak zaksięgować zaległą fakturę w KPiR?

Jak zaksięgować zaległą fakturę w KPiR?

 •  2 min read

Kiedy po zakończonym miesiącu lub roku nagle przedsiębiorca odnajduje fakturę to nadal może ją włączyć w koszty firmy. Podpowiadamy jak to zrobić.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi KPiR i nagle orientuje się, że jedna z faktur nadal nie została wprowadzona do ksiąg to nadal może ją tam wpisać. W zależności od tego jak długi okres upłynął od momentu jej wystawienia do momentu znalezienia trzeba uwzględnić poniższe kwestie. Niezależnie od przypadku koszty właściwie udokumentowane, a nierozliczone, które zostaną odpowiednio zaksięgowane nawet po upływie wymaganego terminu nadal mogą obniżyć podatek dochodowy.

  1. Faktura dotyczy aktualnie trwającego roku podatkowego (zeznanie roczne nie zostało złożone)

Fakturę potwierdzającą zaległy koszt należy ująć w KPiR, w aktualnie rozliczanym miesiącu. Dodatkowo zarówno na dokumencie, jak  i w KPiR należy dopisać adnotację z wyjaśnieniem, że jest to koszt z innego okresu oraz podać powód opóźnienia. Jeśli rok podatkowy został zakończony, ale zeznanie roczne jeszcze nie zostało złożone, to dokument powinien być zaksięgowany z  datą 31 grudnia.

  1. Faktura jest z datą, z ubiegłego roku podatkowego (zeznanie roczne zostało złożone)

Gdy rok podatkowy został już zakończony to by uwzględnienie faktury w kosztach wymaga korekty rocznego zeznania podatkowego. Do skorygowanego dokumentu należy również dołączyć informację z wyjaśnieniem przyczyny składania korekty.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się