Sektor budownictwa ma największe problemy z zatorami płatniczymi – raport BIG InfoMonitor

Sektor budownictwa ma największe problemy z zatorami płatniczymi – raport BIG InfoMonitor

 •  2 min read

Co czwarte przedsiębiorstwo z branży budowlanej ma zaległości w płaceniu faktur. Kolejne miejsca w rankingu zajmują przemysł, transport i gospodarka magazynowa, a także handel detaliczny i hurtowy.

W opinii firm handlowych płatności opóźniają głównie przedsiębiorstwa budowlane i przemysłowe. O przemyśle jako ryzykownej branży mówią też inne firmy przemysłowe. Z kolei podmioty usługowe częściej podają, że nieterminowo płaci transport – powiedział Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Według raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor problemy z opłaceniem faktur na czas mają głównie firmy polskie. Przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem wskazało jedynie 1 procent ankietowanych, zaś 8 procent wymieniło firmy z kapitałem mieszanym.
Przy określaniu profilu dłużnika w kontekście wielkości firmy, 15 procent ankietowanych wskazał sektorze MSP, a niecałe 16 procent wytypowało duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Ankietowani nie widzą dłużników wśród firm zatrudniających do 9 pracowników tj. w mikroprzedsiębiorstwach.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG, działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się