Facebook Ads Illustrations Finiata 04

Pracodawco, wyślij pracowników na zaległy urlop do 30 września

 •  3 min read

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o wysyłaniu pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe. Niewykorzystany z poprzedniego roku urlop to wykroczenie, za które grozi kara finansowa.

W komunikacie PIP czytamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udzielić niewykorzystanego urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. By nie narazić sią na mandat karny w wysokości co najmniej 1000 zł za wykroczenie polegające na nieudzieleniu pracownikowi przysługującemu mu urlopu wypoczynkowego, pracodawcy powinni skłonić pracowników do skorzystania z przysługujących im uprawnień. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok SN z 25 stycznia 2005r. sygn. akt I PK 124/05; M.P.Pr 2006/3/119).

Pracodawca nie ma jednak możliwości zamiany w trakcie zatrudnienia (nawet na wniosek pracownika), zaległego urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tylko z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracownikowi nie wolno również zrzec się prawa do urlopu.

Państwowa Inspekcja Pracy regularnie kontroluje i egzekwuje prawidłowe stosowanie przepisów określających zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

Dane PIP pokazują, że 21% ubiegłorocznych kontroli wykazało naruszenie przez pracodawców przepisów o wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Co dziewiąta kontrola ujawniała naruszenia przez pracodawców przepisów o wypłacie wynagrodzenia za czas urlopu.

Nieprawidłowości dotyczyły również:

  • nieudzielanie niewykorzystanych za dany rok urlopów do 30 września następnego roku;
  • niezapewnienie pracownikowi wypoczynku trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;
  • nieprawidłowe sporządzanie planów urlopowych;
  • nieprawidłowe ustalanie wymiaru urlopu w pierwszym roku pracy pracownika.

Przepisy określające zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nadal budzą duże zainteresowanie i rodzą wiele wątpliwości. W ubiegłym roku PIP udzieliła ponad 61 tysięcy porad prawnych dotyczących urlopów. Poradę taką można uzyskać w Centrum Poradnictwa PIP pod nr 801 002 006 (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych) i 22 667 65 00 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych) oraz w okręgowych inspektoratach pracy.

 

źródło: www.pip.gov.pl

Comments 1

  1. edison pisze:

    Niestety pracodawcy nie są chętni do dawania urlopów.Nawet jak muszą to zrobić. Zawsze jest zły moment, nie teraz, nie potem. Kodeks pracy musi lepiej skonkretyzować przepisy bo inaczej ciągle będą łamane prawa pracownicze.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się