Raport GUS o zarobkach Polaków. Bardzo niskie płace w mikrofirmach

 •  2 min read

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna, miesięczna pensja blisko 4 milionów Polaków pracujących w mikroprzedsiębiorstwach to tylko 2577 złotych brutto. Dane dotyczą stanu faktycznego na koniec 2016 roku.

Podczas gdy średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce dla firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników wynosi ok. 5 tys. złotych brutto, czyli ok 3,5 tys. złotych netto to przeciętnie mikroprzedsiębiorca otrzymuje jedynie 1862 na rękę.

Najbardziej dochodowe mikroprzedsiębiorstwa to branża informacji i komunikacji (3,9 tys. zł brutto) oraz w nieruchomościach (3,3 tys. zł brutto). Najniższe płace zanotowano w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 2,1 tys. zł brutto.

Na koniec 2016 roku w mikroprzedsiębiorstwach pracowało blisko 4 mln osób. W tym samym czasie w gospodarce narodowej zatrudnionych było w sumie 15,3 mln osób.

 

Skąd tak niskie płace?

Według Piotra Szumlewicza, eksperta i doradcy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) dzieje się tak, ponieważ mikrofirmy są nastawione na szybki zysk i próbują konkurować niskimi kosztami pracy. Wielu pracowników w najmniejszych firmach pracuje na granicy płacy minimalnej.

Stąd między innymi niskie wynagrodzenia. W mikroprzedsiębiorstwach praktycznie nie funkcjonują związki zawodowe i pracownicy mają bardzo słabą pozycję negocjacyjną. Presja płacowa jest więc niższa niż w dużych firmach (…) Trudno też oszacować skalę szarej strefy i wypłacania części wynagrodzeń bez odprowadzania składek ani podatków. Niestety również tego typu patologie w małych firmach są znacznie bardziej powszechne niż w całej gospodarce – mówi Piotr Szumlewicz.

Z danych GUS wynika również, że wiele mikroprzedsiębiorców mogłoby pozwolić sobie na podwyższenie pensji. Wskazuje to rentowność wynosząca 11,9 proc. w skali całego kraju. Zaś drugi to nadwyżka przychodów nad kosztami, która na 1 mikroprzedsiębiorstwo wyniosła przeciętnie 62,3 tysiąca złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się