Jak obliczyć scoring kredytowy

Scoring kredytowy a skuteczność pozyskiwania finansów

 •  7 min read

Model scoringowy stosowany jest przez instytucje finansowe od lat. Pozwala on zamienić szereg często niewyrażalnych liczbowo czynników na punkty, przyznawane potencjalnym kredytobiorcom. Tego rodzaju analiza obejmuje szereg aspektów, które wpływają zdolność kredytową firmy.


Spis treści:


Scoring kredytowy to jeden z kluczowych elementów wpływających na decyzję banku o przyznaniu kredytu. Jak poprawić swój wynik, aby mieć większe szanse na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój firmy? Poznaj najważniejsze czynniki, które przekładają się na wyższy scoring kredytowy.

Scoring kredytowy – co to jest?

Analiza zdolności kredytowej obejmuje szereg czynników, które pozwalają bankom oszacować, czy przedsiębiorca będzie w stanie spłacać regularnie zaciągnięte zobowiązanie. Pod uwagę brane są zarówno wyniki finansowe z przeszłości, bieżąca sytuacja, jak i prognozy na najbliższe miesiące czy lata.

Wynik analizy zestawia się także z sytuacją innych klientów instytucji finansowych, którym udzielono podobnych zobowiązań. Dopiero wówczas zapada decyzja, czy wniosek kredytowy ma być zaakceptowany, może nastąpić negocjacja warunków czy też jednoznaczne odrzucenie. Chociaż sam proces bywa skomplikowany, wniosek jest stosunkowo prosty – im wyższy scoring kredytowy, tym większa szansa na uzyskanie kredytu na korzystnych dla przedsiębiorcy warunkach.

Punktacja scoringu kredytowego

W przypadku klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na scoring kredytowy wpływają po części odmienne kwestie. Jeśli o kredyt stara się osoba prywatna, bank uwzględnia wykształcenie czy stan cywilny, natomiast jeśli o pożyczkę ubiega się firma, liczą się takie aspekty jak:

 • branża,
 • aktywa trwałe firmy,
 • okres funkcjonowania na rynku,
 • skala biznesu,
 • terminowość w spłacie krótko i długoterminowych zobowiązań,
 • regularne sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wyroki sądowe,
 • postępowanie upadłościowe,
 • informacje na temat właściciela bądź osób decyzyjnych w firmie.

Sam scoring bankowy można podzielić na kilka rodzajów. Omawiany skupia się na wypłacalności kredytobiorcy, ale instytucje finansowe mogą wybrać także inny model scoringowy, jak np.:

 • scoring aplikacyjny – na specjalnej karcie aplikacyjnej uwzględnia się najważniejsze czynniki jak stan majątkowy czy zdolność kredytowa;
 • scoring behawioralny – skupia się na korzystaniu przez kredytobiorcę z dotychczasowych produktów finansowych, a także decyzjach zakupowych dokonywanych w przeszłości;
 • scoring fraudowy – ten rodzaj oceny skupia się wokół uczciwości klienta. Bada ryzyko dopuszczenia się nadużyć, a zatem także niewywiązania się z umowy kredytowej.

Jak sprawdzić scoring kredytowy?

Tak jak osoby prywatne mogą sprawdzić częściowe lub pełne informacje dotyczące swojej sytuacji kredytowej w BIK, tak przedsiębiorcy mogą skorzystać z raportu „BIK Moja Firma”, który można odpłatnie zamówić na stronie Biura Informacji Kredytowej. Żeby uzyskać dostęp do danych, wystarczy zarejestrować się w BIK, wybrać formę raportu oraz zapłacić za usługę.

Raport zawiera m.in. aktualne zobowiązania finansowe firmy, informacje z BIG InfoMonitor na temat niespłaconych długów, a także konkretne kwoty zaległości. Dzięki temu można ocenić, jak od strony dotychczasowych zobowiązań prezentuje się firmowa zdolność kredytowa. Działalność gospodarczą można sprawdzić także w BIG, gdzie raz na 6 miesięcy można pobrać darmowy raport o swojej firmie, żeby dowiedzieć się m.in. czy ktoś zgłosił przedsiębiorstwo jako dłużnika.

Jak zwiększyć zdolność kredytową firmy?

Podstawowym krokiem do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak zwiększyć zdolność kredytową firmy, jest spłata dotychczasowych zobowiązań. Jeśli Twoja firma jest w trakcie spłaty zadłużenia i do spłaty zostały np. 3 ostatnie raty, warto poczekać lub dokonać wcześniejszej spłaty, żeby historia kredytowa przedsiębiorstwa była wolna od zobowiązań.

Oprócz uregulowania długotrwałych zobowiązań warto też zadbać o bieżące kwestie. Składki do ZUS powinny być opłacone w terminie, podobnie jak faktury czy wynagrodzenia pracowników. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że kontrahent, wobec którego posiadasz przeterminowane zobowiązania, zgłosi Twoją firmę do KRD – Krajowego Rejestru Długów.

Pomocna w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej może być odnawialna linia kredytowa FlexKapitał. Dzięki niej możesz swobodnie obracać środkami w ramach przyznanego limitu, aby pokryć bieżące wydatki. Możliwość elastycznych rat sprawia, że obniżasz ryzyko problemu z niewypłacalnością. Dodatkowo, gdy spłacasz środki, otwierasz sobie możliwość ponownego skorzystania z nich w innym terminie.

Skutecznym sposobem na poprawę scoringu kredytowego jest także uwzględnienie majątku firmy jako formy zabezpieczenia dla kredytu. Środki trwałe, np. samochód firmowy, mogą być czynnikiem uwiarygadniającym dla banku.

Co zrobić, gdy bank nie chce udzielić kredytu?

Jeśli Twoja firma spotka się z negatywną decyzją banku, zamiast składać kolejne wnioski, lepiej warto zastanowić się, co można zrobić, żeby poprawić swój scoring kredytowy lub znaleźć inne źródło finansowania. Jeśli problemem jest np. niewielki staż przedsiębiorstwa, dobrze poszukać oferty skierowanej do nowych przedsiębiorców. Finiata oferuje finansowanie dla firm, które działają 3 miesiące i dłużej na rynku.

W przypadku większych planów inwestycyjnych, podjęcie wcześniej mniejszych zobowiązań może okazać się strzałem w dziesiątkę. W jaki sposób długi mają pomóc przy kolejnych wydatkach? Gdy decydujesz się na mniejsze raty np. w ramach odnawialnej linii kredytowej FlexKapitał, aby opłacać codzienne zobowiązania firmy oraz wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, instytucje takie jak BIK i BIG będą gromadzić informacje o zadłużeniu. Jeżeli regularnie spłacasz raty, zostanie to odnotowane. W takim wypadku Twój scoring kredytowy wzrośnie, a Ty zyskujesz większą szansę na przyznanie np. większego kredytu inwestycyjnego w Twoim banku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się