Jak zawiesić działalność?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

 •  8 min read

Problemy z płynnością finansową czy długotrwały brak klientów mogą stać się przyczynkiem do rozważań na temat zamknięcia firmy. Zanim jednak zdecydujesz zlikwidować swój biznes, może warto zdecydować się na mniej radykalne działanie, czyli zawieszenie działalności. Jak to zrobić?


Spis treści:


Zawieszenie działalności gospodarczej to powszechna praktyka. Tylko w 2023 roku według wyliczeń Pulsu Biznesu postąpiło w ten sposób 372,5 tys. przedsiębiorstw. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie za sobą decyzja o zawieszeniu działalności i co można dzięki temu zyskać.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej są zbliżone do zamknięcia firmy. Przedsiębiorca nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS i płacenia podatku dochodowego. Następuje przerwa w prowadzeniu biznesu. Główna różnica między zamknięciem firmy a jej zawieszeniem polega na tym, że w przypadku zawieszenia zawsze możesz wznowić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, natomiast po zamknięciu konieczne jest założenie nowej firmy.

Zawieszenie działalności może następować dowolną liczbę razy, z dowolnych powodów, na dowolny okres (powyżej 30 dni). Możesz zdecydować się również na bezterminowe zawieszenie działalności bez wymogu podania konkretnej daty wznowienia funkcjonowania.

Korzyści z zawieszenia działalności

Dlaczego warto zdecydować się na taki krok? Korzyści takie jak brak konieczności opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego (brak zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej) czy też składania deklaracji są identyczne jak w przypadku zamknięcia firmy.

Zawieszenie działalności pozostawia jednak furtkę dla przedsiębiorców, którzy nie wykluczają powrotu do prowadzenia własnego biznesu. Jeśli zawiesisz działalność, w CEIDG czy KRS, w dowolnym momencie możesz ją wznowić. Zachowasz swój NIP i REGON, a także wszystkie inne dane firmy. Jest to więc znacznie wygodniejsze i praktyczne, niż rozpoczynanie całego procesu na nowo.

Drugi argument za zawieszeniem działalności dotyczy marki Twojej firmy. Jeśli aktualna sytuacja zmusza Cię do przerwy w prowadzeniu wieloletniej firmy, np. z powodów finansowych, szkoda rezygnować jednoznacznie z dorobku marki, jaka powstała na przestrzeni lat.

Kto może zawiesić działalność?

Najprostsza odpowiedź na pytanie, jak zawiesić działalność gospodarczą i kto może to zrobić będzie dotyczyć jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Osoby samozatrudnione decydują o swoim biznesie. Wniosek o zawieszenie działalności osobiście zgłaszają do CEIDG. Naturalnie może zdarzyć się sytuacja, że właściciel firmy nie będzie mógł dokonać zgłoszenia. Z tego względu warto wpisać do CEIDG pełnomocnika ogólnego, który również nieodpłatnie może zawiesić działalność gospodarczą.

W przypadku spółki cywilnej do skutecznego zawieszenia działalności niezbędne są podpisy wszystkich wspólników. Z kolei w popularnej spółce z o.o. wymogiem formalnym jest uchwała o zawieszeniu spółki oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Na jak długo można zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku standardowej działalności gospodarczej zawieszenie może mieć dowolny okres. Dopuszcza się także bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje za to minimalny okres zawieszenia, a dokładnie 30 dni.

Nieco inaczej jest w przypadku np. spółki z o.o. Tutaj obowiązują konkretne ramy zawieszenie, które mogą wynosić od 30 dni do 24 miesięcy.

Jak zawiesić działalność krok po kroku?

Przez internet

Czas na konkretne działania, czyli jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet. W przypadku JDG wystarczy poinformować o tym fakcie CEIDG. Należy wejść na stronę biznes.gov.pl i wybrać usługę „Zmień dane w CEIDG”. Obecnie to bez wątpienia najwygodniejsza droga do zawieszenia działalności.

W urzędzie

Alternatywą jest wizyta w urzędzie miasta lub gminy, gdzie należy złożyć wypełniony wniosek o zawieszenie działalności. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić w urzędzie.

Korespondencyjnie – przesyłając wniosek pocztą

Istnieje również trzeci sposób, który polega na wysłaniu wypełnionego wniosku pocztą. Problematyczny może być jednak fakt, że osobisty podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony przez notariusza. Przydatną informacją na temat wniosku może być również fakt, że można w nim wskazać zarówno wsteczną datę zawieszenia działalności, jak i wybrany dzień w przyszłości.

Czynności dopuszczalne i niedopuszczalne po zawieszeniu działalności

Na początek jeden z podstawowych warunków. Jeśli planujesz zawieszenie działalności, a pracownicy nadal pozostają związani w jakikolwiek sposób z firmą, nie możesz tego uczynić. Prawo jasno wskazuje, że przechodzące w stan zawieszenia przedsiębiorstwo nie może zatrudniać pracowników. Należy ich również wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS.

Drugi najważniejszy warunek to naturalnie brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiągania bieżących przychodów jako firma. Ważne jest tutaj określenie „bieżących”, ponieważ masz prawdo do:

  • przyjmowania należności powstałych przed zawieszeniem,
  • osiągania korzyści finansowych z czynności sprzed zawieszenia,
  • zbywania środków trwałych i wyposażenia,
  • regulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem.

Kara za pozorne zawieszenie działalności

W okresie zawieszenia firmy nie można nawet okazjonalnie prowadzić działalności gospodarczej. Złamanie tego warunki może grozić grzywną lub karą pozbawienia wolności. Co ważne, w okresie zawieszenia możliwa jest także kontrola z urzędu skarbowego.

Problemy z kapitałem obrotowym? Nie zawieszaj działalności!

Wiesz już, co daje zawieszenie działalności, a także jakie obowiązki ma wówczas przedsiębiorca. Na koniec jednak warto zastanowić się nad tym, dlaczego w ogóle dochodzi do sytuacji zawieszenia prowadzenia biznesu. Jednym z najpowszechniejszych powodów jest brak pieniędzy. Czasami nawet chwilowe zachwianie płynności finansowej sprawia, że trudno jest opłacić wszystko na czas.

Dlatego, zamiast podejmować radykalne kroki, być może warto poszukać zewnętrznego wsparcia. Przydatna może być, chociażby pożyczka dla firm w formie odnawialnej linii kredytowej. Zyskujesz w ten sposób kapitał obrotowy, który umożliwia opłacenie bieżących kosztów w przedsiębiorstwie. Z FlexKapitał decyzję o przyznaniu środków otrzymujesz w maksymalnie 24 godziny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się