Przy „Uldze na start” nie trzeba odprowadzać składek ZUS za kontrahentów

 •  2 min read

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspakajają młodych przedsiębiorców.

Niedawna interpretacja gdańskiego oddziału ZUS wywołała spore zamieszanie wśród początkujący przedsiębiorców. Wynikało z niej, że przedsiębiorcy korzystający z nowych ulg nie będą traktowani przez ZUS jako przedsiębiorcy, ale zleceniobiorcy i od zapłaconych im pieniędzy kontrahenci będą musieli odprowadzać składki. Stanowisk to obiegało jednak od idei ulgi na start, w myśl której przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy mają nie płacić składek i tym samym zwiększyć szanse na przetrwanie w najtrudniejszym, początkowym okresie działalności firmy.
Według stanowiska Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Poniżej pełna treść oświadczenia opublikowanego przez MRPiPS i MPIT na swoich stronach:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.
Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.
W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stornie internetowej ZUS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się