Pierwszy etap wprowadzenia kas fiskalnych on-line już w 2019 roku

 •  2 min read

Ministerstwo Finansów wprowadzanie kas fiskalnych on-line podzieliło na kilka etapów. Resort zakłada, że do 2023 roku dotychczasowe kasy zostaną całkowicie wyeliminowane.

Wprowadzenie kas fiskalnych online regulują: nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo o miarach, a także rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Dzięki nowym standardom informacje o transakcjach będą na bieżąco przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas. Nowe kasy nadal będą miały możliwość drukowania paragonu fiskalnego w formie papierowej dla klienta, ale właściciel kasy nie będzie już zobowiązany do drukowania kopii dokumentów fiskalnych.

Nowe zasady mają za zadanie przede wszystkim uszczelnić system podatku VAT. W pierwszej kolejności wymianą zostaną objęte branże, gdzie dochodzi do największych nieprawidłowości. Są to usługi: gastronomiczne, kosmetyczne, fryzjerskie, motoryzacyjne, wulkanizacyjne, kluby fitness oraz stacje paliw.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie stronie internetowej wyjaśnia, że modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się