Kto będzie zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2018 roku?

 •  2 min read

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie katalog usług zwolnionych w 2018 roku z obowiązku kas fiskalnych. Zmiany w porównaniu do 2017 roku są niewielkie.

1 grudnia 2017 roku został opublikowany projekt na stronach Rządowego Centrum Legislacji. To przedłużeniem na kolejny rok analogicznego rozporządzenia ministra finansów obowiązującego w tym roku.

– Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie” – czytamy w uzasadnieniu.

Ulga objęto m. in. niektóre usługi transportowe, część usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, większość usług pocztowych i kurierskich, usługi noclegowe świadczone przez obozowiska dla dzieci itd. W przyszłym roku kasy fiskalne będą musiały się się znaleźć w działalnościach związanych z wymianą walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia 2017 r. Firmy, które rozpoczynają lub kontynuują działalność i ich obrót utrzymuje się na poziomie 20 000 zł również nie maja obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się