Błędy w deklaracjach JPK_VAT. Ministerstwo Finansów podpowiada jak ich uniknąć

 •  3 min read

Resort finansów opublikował komunikat który ma pomóc w poprawnym wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od początku tego roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy odprowadzają podatek VAT są zobowiązani do comiesięcznego składania deklaracji JPK_VAT. O wszystkich sprawach z tym związanych informujemy na bieżąco np. <tutaj> i <tutaj>.
Ministerstwo finansów monitorując dokumenty zauważyło, że najwięcej błędów występuje przy transakcjach objętych procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur. W związku z tym kilka dni temu opublikowało komunikat, który ma pomóc przedsiębiorcom we właściwym wypełnianiu dokumentów. Oto jego treść:

Transakcje objęte procedurą tzw. „odwrotnego obciążenia”
Kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca:

  • w części sprzedażowej wypełnia odpowiednio pola: K_34 – kwota netto i K_35 – VAT,
  • po obydwu stronach, tj. zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej, wpisuje dane swojego kontrahenta, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury. W polach obowiązkowych wskazuje: NIP, nazwę i adres kontrahenta oraz numer dowodu sprzedaży wystawionego przez tego kontrahenta.

Wprowadzanie do JPK_VAT danych z faktur
Podczas wypełniania informacji JPK_VAT należy zwrócić szczególną uwagę na wpisywanie poprawnych danych w polach, które odnoszą się do numeru i daty wystawienia faktury oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:

  • w polach „DowodSprzedazy”, „DowodZakupu”  należy wprowadzić cały numer dowodu sprzedaży. Dla konkretnej faktury u dostawcy jak i u nabywcy powinien być to  ten sam numer faktury,
  • w polu „DataWystawienia” – dostawca wskazuje datę wystawienia dowodu sprzedaży, natomiast w polu „DataZakupu” nabywca wskazuje datę wystawienia dowodu zakupu. Dla konkretnej faktury „DataZakupu” wykazana w JPK_VAT nabywcy musi być zgodna z datą, która jest wykazana w polu „DataWystawienia” w JPK_VAT dostawcy,
  • w polach „NrKontrahenta” jak i „NrDostawcy” należy wpisać dokładny numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadkach, w których zgodnie z ustawą podanie numeru nie jest wymagane, należy wpisać „brak”.

 

źródło: www.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się