Mężczyzna szukający informacji, co to jest faktoring

Faktoring – co to jest i dla kogo może być opłacalny?

 •  9 min read

Utrzymanie płynności finansowej firmy, to zadanie, które zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach zależne jest w głównej mierze od regulowania należności ze strony kontrahentów. Dlatego też właściciele biznesów często sięgają m.in. po faktoring. Co to za rozwiązanie i jak wpływa ono na zarządzanie środkami firmowymi? Przybliżymy to w artykule, przedstawiając charakterystykę tej metody finansowania i najpopularniejsze rodzaje faktoringu dostępne na rynku.


Spis treści:


Faktoring – definicja i zasady działania

Pierwsze pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć; faktoring – co to jest? Najprościej mówiąc, to rodzaj usługi finansowej, w ramach której przedsiębiorca (faktorant) uzyskuje środki poprzez przekazanie firmie oferującej faktoring niepełny lub pełny (faktorowi) nieopłaconych jeszcze przez kontrahenta (dłużnika/odbiorcy) rozliczeń. W zależności od umowy możesz w ten sposób otrzymać nawet do 90% wartości należności brutto. Pozyskane środki wykorzystasz na bieżące wydatki przedsiębiorstwa bez potrzeby czekania na opłacenie przez odbiorcę. Co ważne, obecnie wiele firm oferuje wygodny faktoring online, pozwalający na dopełnienie formalności bez wychodzenia z domu.

Jak działa faktoring?

W przypadku usługi takiej jak faktoring, to na czym polega finansowanie, może wydawać się nieco skomplikowane, jednak proces ten w rzeczywistości jest stosunkowo prosty. Wystarczy, że przedsiębiorca, który potrzebuje gotówki, przekaże bankowi lub instytucji pozabankowej nieopłacone i nieprzeterminowane faktury. Po procesie weryfikacji dokumentów oraz danych odbiorcy, środki w ustalonej wysokości przelewane są na konto przedsiębiorcy. W zależności od tego, czy wybrany został faktoring cichy, czy jawny oraz jak skonstruowana została umowa, dalsze kroki mogą się różnić. Dłużnik może uregulować należność bezpośrednio na konto faktora lub opłacić fakturę standardowo u faktoranta, a ten następnie rozlicza się z firmą finansującą.

Rodzaje faktoringu

Dla przedsiębiorców, którzy decydują się na korzystanie z tej formy szybkiego pozyskiwania środków, najważniejsze jest to, jakie rodzaje faktoringu dostępne są dla nich. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że wybrać można faktoring cichy lub jawny. Pierwszy polega na tradycyjnej spłacie faktury u faktoranta, który następnie rozlicza się z faktorem. Kontrahent nie musi być przy tym informowany o korzystaniu z takiej usługi przez firmę. Drugi natomiast oznacza, że odbiorca informowany jest o umowie pomiędzy faktorantem a faktorem i zazwyczaj reguluje należność bezpośrednio u tego drugiego. Wyróżniamy również dwa typy faktoringu różniące się przede wszystkim kosztami oraz odpowiedzialnością w ramach ewentualnej niewypłacalności odbiorcy.

Faktoring cichy – dłużnik nie musi być poinformowany o uczestnictwie faktora. Należność spłacana jest do faktoranta.

Faktoring jawny – dłużnik poinformowany jest o uczestnictwie faktora. Należność, w większości przypadków, wpłacana jest do firmy faktoringowej.

Faktoring z regresem

Ten typ usługi inaczej nazywa się także niepełnym. Co to jest faktoring z regresem? Odpowiedzialność w razie niewypłacalności odbiorcy spoczywa w pełni na faktorancie i to on w takiej sytuacji będzie odpowiedzialny za regulację należności względem faktora. Takie ryzyko przekłada się na dużo niższe koszty usługi, a więc jej opłacalność np. w ramach długofalowych działań. Dlatego też faktoring niepełny poleca się głównie firmom, które zbudowały zaufaną i wypłacalną listę kontrahentów. 

Faktoring bez regresu

W takim razie co to jest faktoring bez regresu, inaczej pełny? Jest to charakteryzująca się wyższym kosztem wersja usługi finansowej. Podstawową różnicą jest jednak to, że faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za egzekucję należności w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Tym samym przedsiębiorca nie musi martwić się ewentualną koniecznością spłaty kwoty na fakturze. Ryzyko podejmowane przez faktora, sprawia, że ten rodzaj faktoringu zazwyczaj obarczony jest także większą liczbą formalności. 

Czy klient zawsze zapłaci? Windykacja należności

Tak jak w każdej sytuacji, w której jedna strona jest zobowiązana do spłaty zobowiązań finansowych, ryzyko braku uregulowania należności może pojawić się także w przypadku faktoringu. Na czym polega proces odzyskania środków? Wszystko zależy od zapisów umowy, a często również dobrej woli stron. W wielu przypadkach nie jest wymagane występowanie na drogę sądową. Warto, abyś wiedział, jakie możliwości są dostępne, aby w razie problemów sprawnie podjąć dalsze działania.

Windykacja faktoringu – na czym polega?

Pierwszym krokiem w przypadku braku terminowej spłaty należności jest windykacja polubowna, którą podejmuje przedsiębiorca lub instytucja oferująca faktoring. Co to oznacza w praktyce? Termin spłaty faktury jest wydłużony po konsultacji z dłużnikiem. Pamiętaj, że w takim przypadku koszty związane z odsetkami są często scedowane na przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na dodatkowe finansowanie. Zależy to jednak również od tego, czy faktorant wybrał faktoring z regresem, czy bez. Jeżeli jednak windykacja polubowna nie pomogła, wystąpić można na drogę sądową w celu możliwości egzekucji należności od dłużnika.

Czy istnieje ryzyko niewypłacalności klientów?

Krótko mówiąc – tak – istnieje ono zawsze i zależy od wielu czynników, w tym np. sytuacji gospodarczej. Jeżeli chcesz zdecydować się na faktoring, wiedząc, co to za usługa, a także po uprzednim zapoznaniu się z jego charakterystyką, musisz pamiętać także o oszacowaniu ryzyka. Pod uwagę wziąć należy m.in. dotychczasową współpracę z konkretnymi odbiorcami. W przypadku tych mających problemy z terminowymi spłatami, zalety faktoringu bez regresu mogą zdecydowanie przeważać na jego korzyść. Każdorazowo jednak należy dokładnie przeanalizować sytuację.


Czytaj także: 


Faktoring a finansowanie

Co ważne, faktoring nie pozwala uzyskać dużych dodatkowych środków, a jedynie te w ramach należności ze strony kontrahentów. Tym samym są to fundusze lepiej nadające się do finansowania bieżących zobowiązań, niekoniecznie natomiast nowych inwestycji. Zaletą faktoringu niewątpliwe jest możliwość korzystania z niego w połączeniu z innymi metodami finansowania. Nie wpływa on bowiem na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Nie wyklucza tym samym możliwości pozyskania dużych funduszy np. w ramach kredytu bankowego.

Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Faktoring to jeden ze sposobów na utrzymanie płynności finansowej. Pozwala on na dostęp do środków obrotowych firmy także wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza wpływa na możliwość opóźnienia spłaty należności ze strony kontrahentów np. w wyniku przestojów powodowanych kryzysem, tak jak miało to miejsce w przypadku wojny w Ukrainie czy pandemii.

Inne sposoby finansowania

Warto jednak pamiętać o innych sposobach finansowania. Jednym z nich jest FlexKapitał, który stanowi alternatywę dla faktoringu. Co to za produkt? To elastyczna linia finansowa dla firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Daje ona szybki dostęp do odnawialnych środków w wysokości do 100 tys. zł, które można wykorzystywać wielokrotnie w ramach ustalonego limitu. Może więc pozwolić nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, ale także niezbędne inwestycje.

Dowiedz się więcej ➟ FlexKapitał – Jak to działa?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się