Wskaźnikowa analiza finansowa – Jak ją zrobić, wzory wskaźników

 •  17 min read

Czy są na sali miłośnicy wskaźników? Jeżeli nie to wybornie, bo dziś będzie o nich sporo. Analiza finansowa to temat dość niewdzięczny. Z jednej strony mało kto wie, jak wykorzystać ją dobrze, a z drugiej strony, nie przeprowadzając jej w ogóle, z pewnością  napytasz sobie biedy. Jak mówi klasyk “nie chcem, ale muszem”, ta sentencja doskonale oddaje charakter analizy finansowej. Koniec jednak tego narzekania (na razie), czas przybliżyć sobie zagadnienie wskaźnikowej analizy finansowej!

Co to jest?

Nie wyobrażam sobie lepszego rozpoczęcia tego artykułu, od wyklarowania kwestii czym w ogóle jest wskaźnikowa analiza finansowa. Po pierwsze jest to rozwinięty etap analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub spółki. Wykonuje się ją na podstawie sprawozdań finansowych, czyli najlepszego źródła danych dotyczących sytuacji finansowej, majątkowej oraz dochodowej jednostki z danego, konkretnego okresu. Całość analizy wskaźnikowej opiera się z kolei na tytułowych wskaźnikach, które możemy podzielić na cztery główne grupy odpowiadające czterem głównym obszarom stanu finansowego spółki czy przedsiębiorstwa:

Po co komu takie balety?

No dobra, jakiś tam obraz analizy wskaźnikowej już mamy. Jako przedsiębiorca zapewne wiesz już co nieco o samej analizie ekonomicznej, czy nawet konkretniej o analizie finansowej. Jeśli nie, na wstępie koniecznie przeczytaj nasz artykuł o tym, czym jest analiza finansowa! Z pewnością obiło Ci się już o uszy to, jak ważna jest to kwestia, no ale dla kogo? Po pierwsze dla Ciebie! Dane wyciągnięte z analizy finansowej, a w tym przypadku z jej wskaźnikowego etapu przydadzą Ci się w podejmowaniu decyzji odnoszących się do wydajnego funkcjonowania przedsiębiorstwa np. dysponując danymi odnośnie rentowności, będziesz wiedzieć kiedy firma zacznie przynosić zyski lub czy będziesz w stanie spłacić zamówiony towar. Jeżeli z rentownością będzie problem – jest to sygnał, że trzeba zacząć działać np. zmniejszając koszty lub pozyskując większą ilość kapitału obcego.

Po drugie, raporty z cyklicznie przeprowadzanych analiz są potrzebne inwestorom, którzy nie lubią w ciemno wykładać kasy na interes, o którym nic nie wiedzą. Analiza finansowa pokazuje im jasno, jak radzi sobie Twój biznes i jakie są jego rokowania na przyszłość. Jeżeli są dobre, najprawdopodobniej przyczynią się do pozytywnej decyzji inwestycyjnej.

No i po trzecie jest to informacja dla kredytodawców. Nikt nie pożyczy pieniędzy, nie biorąc pod uwagę podczas decyzji danych z analizy finansowej.

Oczywiście wynik analizy stanowi również ważne źródło informacji dla Twoich pracowników. Znając kondycję finansową firmy będą w stanie określić stabilność zatrudnienia, a co za tym idzie np. ryzyko zwolnienia w przypadku tzw. ‘cięcia kosztów’.

CFaaS Wg

Jak się do tego zabrać?

A gdy przyjdzie czas zabrać się w końcu za wskaźnikową analizę potrzebne Ci będzie odpowiednie przygotowanie. Po pierwsze potrzebujesz sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek zysków i strat z danego okresu. To na jego podstawie przyjdzie Ci lub wynajętemu analitykowi wyliczyć poszczególne wskaźniki. Po drugie, musisz wiedzieć co nieco na temat takich pojęć, jak:

 • Aktywa – czyli majątek o określonej wiarygodnie wartości, będący w posiadaniu Twojej firmy i wynikający z jej działań w przeszłości. W skład aktyw wchodzą: aktywa trwałe (np. licencje na oprogramowanie), aktywa rzeczowe (np. niszczarka do biura), aktywa finansowe (np. kasa, którą wyłożyłeś/aś na rachunek firmowy) i należności, czyli oczekujące na spłatę faktury za np. wykonanie danej usługi na rzecz innego przedsiębiorstwa.
 • Pasywa – są to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa lub spółki. Dzielimy je na fundusze własne, czyli np. takie, które wnieśli do przedsiębiorstwa właściciele oraz fundusze obce, czyli zobowiązania.
 • Bilans – jest to rodzaj sprawozdania zawierającego dane o pasywach i aktywach przedsiębiorstwa w danym momencie, najczęściej w stanie na konkretny dzień.
 • Rachunek zysków i strat – zawiera dane dotyczące efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz pokazuje ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Mając odpowiednie dokumenty i rozumiejąc podstawowe pojęcia wykorzystywane na etapie analizy finansowej, a w szczególności jej wskaźnikowym etapie możesz przystąpić do działania. Oczywiście nie musisz robić tego samodzielnie. Jak wiemy czas to pieniądz i jeżeli Twoje przedsiębiorstwo to kawał sporego biznesu, to zapewne lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie tego czasu na inne prace i pozostawienie analizy odpowiedniemu specjaliście.

Koszt takiej analizy zwiększa się wraz z wielkością badanego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, im większa jest Twoja firma, tym więcej będziesz musiał analitykowi wyłożyć.

W przypadku małych firm lub nawet jednoosobowych działalności gospodarczych w większości przypadków nie opłaca wynajmować się specjalisty. Przy takiej ilości danych i stosunkowo mniejszej istotności poszczególnych wskaźników w podejmowaniu decyzji, lepiej jest policzyć to wszystko samemu. Dzięki temu nie tylko sprawdzisz kondycję swojej działalności, ale i ogarniesz co nieco ekonomicznej wiedzy.

Tak czy siak analizę trzeba co jakiś czas robić, więc albo to będziesz Ty, albo analityk.

Wskaźniki / Jak je wyliczyć / Wzory wskaźników

Dotarliśmy już w okolicę połowy tego artykułu więc czas przejść do mięska/meritum naszego dzisiejszego tematu, czyli wskaźników. Wzory na ich wyliczenie są dość proste, ale jest ich sporo. Nie ma co owijać w bawełnę, przeprowadzenie całości może pochłonąć Ci kawał czasu. 

Pocieszny, ale przede wszystkim przydatny fakt, o którym musisz wiedzieć to informacja, że nie trzeba liczyć wszystkich składników, aby dobrze poznać sytuację firmy. Jak wiadomo charakter przedsiębiorstwa może być różny, a to do niego dopasowujemy odpowiednie wskaźniki.

Rodzajów wskaźników jest kilka:

 • Bezwzględne – wyrażone w wartościach pieniężnych.
 • Względne – oparte na ilorazie wskaźników bezwzględnych.
 • Statyczne – opisujące stan jednostki na dany moment (dzień/rok/kwartał).
 • Dynamiczne – opisujące stan jednostki w pewnym okresie.

Jest jeszcze podział wskaźników ze względu na zakres działań gospodarczych, które obejmują, czyli:

 • Wskaźniki syntetyczne – obejmujące wiele zdarzeń gospodarczych.
 • Wskaźniki cząstkowe – opisujące pojedyncze, mało złożone zjawiska.

Tak, jak już wcześniej wspominałem, poszczególne wskaźniki możemy przypisać do czterech grup: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, rentowności i sprawności działania.

Obliczanie płynności finansowej

Pierwszym z obszarów, który obejmiemy analizą, jest płynności finansowa przedsiębiorstwa. Dzięki niej sprawdzimy zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Płynność finansowa odgrywa kluczową rolę w realizacji bieżących działań przedsiębiorstwa. Jak wiemy, każdy przedsiębiorca chce zarobić, a bez kapitału pieniężnego nic w tym kierunku nie zdziałamy.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

WCPF = AB/ZB, gdzie AB to aktywa zbiorcze, a ZB to zobowiązania bieżące.

Wskaźnik ten mówi nam, czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować bieżące zobowiązania z aktywów obrotowych oraz dostarcza informacji na temat aktualnego poziomu kapitału obrotowego netto, który jest niezbędny do rozwoju działalności inwestycyjnej. Wartość optymalna dla tego wskaźnika to podawane przez wiele źródeł 1,2-2,0. Równowaga w przedsiębiorstwie występuje, gdy poziom aktywów jest dwa razy większy niż poziom zobowiązań w danym momencie.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

WSPF = IK+NK/ZB, gdzie IK to inwestycje krótkoterminowe, a NK należności krótkoterminowe.

Jest to wersja wskaźnika bieżącej płynności finansowej z wyłączeniem zapasów przedsiębiorstwa. Optymalnie wartość tego wskaźnika powinna wynosić od 0,8 do 1,2.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej 

WSPF = IK/ZB

Ten wskaźnik dopuszcza spłatę bieżących zobowiązań tylko i wyłącznie ze środków zaangażowanych w inwestycje krótkoterminowe, dzięki czemu nie angażujemy aktywów obrotowych, które nadal mogą być wykorzystywane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Wzory wskaźników płynności finansowej

Analiza zadłużenia

Bada ona sytuację przedsiębiorstwa pod kątem obsługi długo i krótkoterminowych zobowiązań oraz pochodzenia źródeł finansowania aktywów firmy, czy spółki. Zasada jest prosta – do pewnego momentu zadłużenie jest spoko, gdyż daje Ci możliwość wykorzystania efektu dźwigni finansowej do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, ale im większe zadłużenie tym większe ryzyko.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

WOK = ZO/AO, gdzie ZO to zobowiązania ogółem, a AO to aktywa ogółem.

Idealną sytuacją dla przedsiębiorstwa jest sytuacja fifty-fifty, kiedy to połowa kapitału to kapitał własny, a połowa obcy. W rzeczywistości bardzo często ta sytuacja jest zachwiana, a za zdrową normę uznaje się wartość na poziomie 57-67%.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

WDZO = ZO/KW, gdzie ZO to zobowiązania ogółem, a KW to kapitał własny.

Pokazuje stopień finansowania kapitału obcego przy pomocy kapitału własnego. Optymalna wartość tego wskaźnika to przedział od 75-100%, zależnie od rodzaju działalności.

Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych

WUZD = ZD/ZO

Pokazuje strukturę zobowiązań. Optymalną sytuacją jest ta, w której zobowiązania krótkoterminowe są mniejsze niż te długoterminowe.

Wzory wskaźników zadłużenia


Wyprzedzaj konkurencję tydzień po tygodniu! – Subskrybuj darmowy newsletterAnaliza rentowności

Jest to dla Ciebie część najważniejsza, gdyż najlepiej odzwierciedla kondycję finansową Twojej firmy. Pokazuje wyniki ze sprzedaży dóbr i usług oraz rentowności kapitałów własnych i obcych.

Pełna analiza rentowności obejmuje analizę rentowności sprzedaży, majątku oraz kapitałów własnych.

Analiza rentowności sprzedaży

ROS = (zysk n / PzS) x 100, gdzie zysk n to zysk netto, a PzS to przychody ze sprzedaży.

Obliczając ten wskaźnik, otrzymujesz informacje o relacji pomiędzy zyskiem a przychodem ze sprzedaży, a co za tym idzie o opłacalności sprzedaży. Im wyższa jego wartość, tym większa efektywność sprzedaży.

Analiza rentowności aktywów

ROA = (zysk n / AO) x 100

Ten wskaźnik odpowiada na pytanie ile zysku przypada na jednostkę majątku w przedsiębiorstwie, im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepiej dla przedsiębiorstwa.

Analiza rentowności kapitałów własnych

ROE = (zysk n / KW) x 100

Ostatni i prawdopodobnie najważniejszy wskaźnik rentowności. Pokazuje, na jakie stopy zwrotu mogą liczyć inwestorzy inwestujący w Twój interes. Wysoka wartość wskaźnika pokazuje duże możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

wzory wskaźników rentowności

Analiza sprawności działania

Dostarcza informacji na temat stanu wykorzystania zasobów materialnych i zasobów intelektualnych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można stwierdzić czy zgromadzono odpowiednią ilość aktywów w porównaniu do prowadzonej przez siebie działalności.

W skład analizy sprawności działania wchodzi:

Wskaźniki cyklu obrotowego

Określają stopień sprawności przedsiębiorstwa w gospodarowaniu zasobami. W momencie, kiedy wskaźnik rotacji zapasów i wskaźnik rotacji należności ulega skróceniu oraz w momencie, gdy wskaźnik rotacji zobowiązań wydłuża się, sytuacja przedsiębiorstwa jest dobra.

 • Cykl zapasów = (śr.SZ / PzS) x 365, gdzie śr.SZ to średni stan zapasów.
 • Cykl należności = (śr.SN / PzS) x 365, gdzie śr.SN to średni stan należności.
 • Cykl regulowania zobowiązań = (śr.SZK / PzS) x 365, gdzie śr.SZK to średni stan zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki rotacji

Informują jaka sprzedaż zostanie wygenerowana z 1 złotówki kapitału lub ulokowana w aktywach. Jak nietrudno się domyślić, im lepszy ten wskaźnik tym lepiej dla Twojej firmy.

 • Rotacja AO = PNZS / śr.SAO, gdzie PNZS to przychody netto ze sprzedaży, a śr. SAO to średni stan aktywów ogółem.
 • Rotacja AS = PNZS / śr.SAS, gdzie śr. SAS oznacza średni stan aktywów stałych.
 • Rotacja AB = PNZS / śr.SAB, gdzie śr. SAB to średni stan aktywów bieżących.
 • Rotacja zapasów= PNZS / śr.SZ, gdzie śr. SZ to średni stan zapasów.
 • Rotacja należności = PNZS / śr.SN, gdzie śr. SN to średni stan należności.
 • Rotacja KW = PNZS / śr.SKW, gdzie śr. SKW to średni stan kapitałów własnych.
 • Rotacja KS = PNZS / śr.SKS, gdzie śr. SZ to średni stan kapitałów stałych.
 • Rotacja ZO = PNZS / śr.SZO, gdzie śr. SZO to średni stan zobowiązań ogółem.

Comments 1

 1. Ana pisze:

  Witam, a czy posiadając przedsiebiorstwo budowlane należy uwzględnić jakieś konkretne wskaźniki?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się