Kontrola magazynu na tablecie za pomocą wskaźnika rotacji zapasów

Poznaj ​wskaźnik rotacji zapasów i zarządzaj magazynem sprawniej 

 •  7 min read

Dla firmy kluczowe do osiągnięcia równowagi finansowej jest m.in. skuteczne zarządzanie swoimi zapasami. Oznacza to minimalizowanie zalegania towarów przy jednoczesnym utrzymywaniu płynności finansowej. Wskaźnik rotacji zapasów to jedno z narzędzi niezbędnych do prawidłowego przebiegu całego procesu. Poznaj znaczenie tego czynnika i jego wpływ na efektywność oraz strategię biznesową firm.  


Spis treści:


Kluczowe narzędzia analizy finansowej: wprowadzenie do wskaźników rotacji

Wskaźnik rotacji zapasów stanowi jedno z kluczowych narzędzi służących do analizy finansowej w przedsiębiorstwach. Informuje on, ile razy w ciągu wybranego okresu dokonano obrotu stanem magazynowym. Rotacja zapasów i powiązane z nią wskaźniki wskażą Ci, w jakim stopniu firma wykorzystuje swoje zasoby w generowaniu przychodów. 

Dokładną ocenę zdolności firmy do zarządzania zasobami umożliwia połączenie ich z innymi miarami efektywności, do których należą m.in. wskaźniki rentowności czy płynności. Takie podejście ułatwia ocenę np. zdolności do spłaty zobowiązań przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Wielotorowa, holistyczna analiza uzupełniona o wskaźnik rotacji, daje więc szansę na lepsze zrozumienie kondycji Twojego przedsiębiorstwa oraz trafniejsze podejmowanie strategicznych decyzji. 

Znaczenie wskaźników rotacji zapasów w ocenie efektywności pracy

Odgrywają one kluczową rolę w ocenie efektywności pracy na wielu różnych płaszczyznach. Stanowią główny parametr, pozwalający monitorować cykl rotacji zapasów, wydajność procesów magazynowania i rozporządzania towarem. Tym samym jesteś w stanie określić, czy firma sprawnie wykorzystuje swoje zasoby, a to przekłada się na budowanie silnych, długofalowych relacji z kontrahentami i klientami. 

Porada: działasz w branży handlu detalicznego lub logistyce? Wykorzystaj wskaźnik rotacji zapasów jako narzędzie, które wskaże Ci elastyczność w zakresie uzupełniania towarów w okresach o zmiennym popycie. 

Zrozumienie wskaźnika rotacji zapasów i miar z nim powiązanych pomoże Ci w podejmowaniu wielu decyzji w ramach strategii magazynowania i zaopatrzenia. Posłuży także do identyfikacji obszarów, gdzie konieczna okaże się optymalizacja procesów. W ten sposób będziesz w stanie świadomie działać w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej. 

Jak obliczyć wskaźnik rotacji zapasów

Aby móc dokonać odpowiedniej analizy, musisz wiedzieć, jak obliczyć wskaźnik rotacji zapasów. Pamiętaj jednak, że poza ogólną wartością, warto wziąć pod uwagę także te wynikające z obliczeń uwzględniających zawężone obszary danych. 

Wzorem pozwalającym określić wskaźnik obrotu zapasami, jest: 

Wskaźnik rotacji zapasów = Koszt własny sprzedaży w danym okresie/Średnia wartość zapasów za ten okres 

W ten sposób możesz poznać wyłącznie podstawowy wskaźnik rotacji zapasów. Wzór ten najczęściej stosuje się, przyjmując okres 1 roku, a więc 365 dni. 

Pamiętaj, że nie jest to jednak jedyny wzór, jaki należy brać uwagę w trakcie analizy. Stosujemy również wskaźnik rotacji zapasów w dniach, a do jego obliczania wykorzystujemy wzór: 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach = (Średnia wartość zapasów/Koszt własny sprzedaży) x Liczba dni w danym okresie (a więc 365 dla 1 roku) 

Wskaźnik rotacji zapasów: ile powinien wynosić?

Optymalny poziom, na którym powinien znaleźć się wskaźnik obrotu zapasami, będzie różnić się w zależności od branży, charakterystyki firmy oraz przyjętej przez nią strategii biznesowej. Przyjmuje się jednak, że im jest on wyższy, tym lepiej, ponieważ sugeruje to lepszą efektywność zarządzania towarem. Wyższe wartości wskazują na krótszy okres, w jakim Twoja firma przetrzymuje zapasy. To przekłada się na szybszy obrót kapitałem i niższe ryzyko generowania strat w wyniku starzenia się towarów. 

Oczywiście nie jest to regułą i koniecznie bierz pod uwagę tendencje branżowe. Użyty do obliczenia wskaźnika rotacji zapasów wzór pokaże wysoki wynik w sektorach, gdzie obrót towarami zachodzi szybciej. Natomiast w tych bardziej wyspecjalizowanych, tam, gdzie cykl życia produktów jest dłuższy, będzie on zauważalnie niższy. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do analizy i uwzględnienie w niej nie tylko strategii firmy, jej wyników, ale także kontekstu branżowego, charakterystyki asortymentu czy relacji z kontrahentami i klientami. Dopiero na tej podstawie można zakładać optymalny wskaźnik rotacji zapasów i dążyć do niego poprzez regularną analizę, dostosowywanie strategii i próby osiągnięcia równowagi w zakresie minimalizacji kosztów i zapewniania dostępności produktów. 

Finiata Anlityka - Automayczna analiza finansowa z porgnozą przepływów

Jak skutecznie zbierać, analizować i interpretować dane?

Pierwszy krok to systematyczne gromadzenie informacji o rotacji zapasów w magazynie. Obecnie automatyzacja tego procesu za sprawą specjalistycznych systemów umożliwia bardzo precyzyjne śledzenie ruchu towarów, także w czasie rzeczywistym i zapisywanie tych danych w wybrany sposób. Pamiętaj przy tym o bezpieczeństwie i konieczności tworzenia kopii zapasowych. 

Po zebraniu odpowiedniej ilości informacji czas na analizę. Powinna być ona kompleksowa, a więc zawierać nie tylko ocenę ogólnego wskaźnika rotacji. Musi także umożliwić identyfikację zmian sezonowych, wzorców w cyklu rotacji zapasów z poszczególnych kategorii towarów oraz trendów rynkowych. 

Interpretacja wymaga natomiast wzięcia pod uwagę pozostałych wskaźników oraz ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa i tendencji. Nie zawsze obiektywnie niski wynik będzie oznaczał, że coś jest nie tak, tak samo wysoki w Twoim przypadku również nie musi być oznaką sukcesu. Konieczne jest uwzględnienie relacji pomiędzy wynikami a celami biznesowymi i standardami branżowymi. Dopiero na tej podstawie możesz podejmować dalsze działania. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się