Kobieta oblicza wartość kredytu obrotowego dla firmy

Utrzymaj płynność finansową: kredyt obrotowy dla firm – co to jest i jak może Ci pomóc?

 •  9 min read

Pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł to jeden z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dzisiaj przybliżymy Ci jeden z nich – kredyt obrotowy. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym on jest, koniecznie przeczytaj ten artykuł i zobacz, ile może zyskać Twój biznes!


Spis treści

Jako właściciel firmy możesz wybierać spośród różnych sposobów finansowania organizacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji warto, abyś znał wszystkie możliwości. My w dzisiejszym artykule skupimy się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, które w ostatnich latach najboleśniej odczuwają zmiany na rynku – czyli tych z sektora MŚP.

Po jakie źródła możemy więc sięgnąć? Należy do nich m.in. kredyt operacyjny inaczej nazywany obrotowym. Przybliżymy zagadnienia, z jakimi wiąże się kredyt obrotowy dla firm – co to jest, jak możesz go uzyskać lub czy wiążą się z nim dodatkowe koszty. Wskażemy także na różnice pomiędzy kredytem obrotowym a kredytem w rachunku bieżącym.

Na czym polega kredyt obrotowy dla firm?

Zacznijmy od tego, czym jest kredyt obrotowy. Definicja w uproszczeniu określa go jako instrument finansowy, który służy przedsiębiorstwom do finansowania zobowiązań w ramach prowadzenia bieżącej działalności. Tym samym możesz go przeznaczyć na codzienne wydatki związane z działaniem firmy. Kredyt obrotowy w bilansie zaliczamy do zobowiązań krótkoterminowych. Ze względu na to uznawany jest za bardziej elastyczną metodę pozyskiwania środków niż np. standardowy kredyt bankowy.

Bardzo ważne jest także to, że kredyt operacyjny przyznaje się zazwyczaj na okres określony na podstawie cyklu obrotowego przedsiębiorstwa. To rozwiązanie jest więc jedną z atrakcyjniejszych metod pozyskiwania finansowania np. dla działalności sezonowych. Rachunek obrotowy pozwala im łatwiej dopasowywać się do aktualnej sytuacji finansowej i pojawiających się potrzeb. Również dla biznesów działających w dynamicznie zmieniających się branżach i tych w dużej mierze uzależnionych od czynników zewnętrznych może okazać się to wybór rozwiązujący wiele problemów.

Cel i znaczenie kredytu obrotowego dla przedsiębiorstw

Jeżeli już wiesz, co to jest kredyt obrotowy dla firm, czas przejść do tego, jakie ma on znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP. Przede wszystkim odgrywa on kluczową rolę w procesie utrzymania płynności finansowej. Ta natomiast wpływa bezpośrednio na efektywne zarządzanie i sprawne funkcjonowanie biznesu na rynku.

Opisująca kredyt obrotowy definicja mówi o bieżących zobowiązaniach. Co to oznacza w praktyce? Środki możesz wykorzystać w zależności od aktualnych potrzeb np. na pokrycie kosztów operacyjnych czy wypłaty wynagrodzeń. W ten sposób dzięki rachunkowi obrotowemu zapobiegniesz niewypłacalności firmy. Co więcej, może pomóc Ci także w tworzeniu długofalowych relacji biznesowych z kontrahentami. W jaki sposób? Dzięki dostępowi do dodatkowych środków szybciej możesz realizować płatności. Jednocześnie odpowiadając na pytanie, jaką rolę pełni kredyt obrotowy dla firm i co to jest, nie zapominajmy o tym, że może być jednym z wyjątkowo skutecznych elementów strategii zarządzania wpływami i wydatkami w intensywnych okresach.

Przykłady zastosowań kredytu obrotowego w praktyce biznesowej

Żeby przybliżyć Ci działanie kredytu obrotowego dla firm, skupimy się na tym, co to jest finansowanie bieżących zobowiązań na kilku przykładach. Wcześniej wspominaliśmy m.in. o wypłatach wynagrodzeń. Jednak poza tym warto wymienić np. regulowanie zobowiązań wobec dostawców, czy też uiszczanie płatności za wykorzystywane materiały. Rachunek obrotowy pozwala też przeznaczać odpowiednie środki na działania promocyjne firmy.

Opisując kredyt obrotowy dla firm, warto też pamiętać, na czym polega jego rola w zarządzaniu sezonową działalnością. To właśnie takie finansowanie umożliwia kompleksowe przygotowanie się w okresie, kiedy biznes nie notuje stałych przychodów. Kredyt operacyjny daje szansę na inwestowanie w rozwój w tym czasie i szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku.

Krok po kroku: proces ubiegania się o kredyt obrotowy

Teraz możesz zacząć przygotowania do ubiegania się o finansowanie. Pierwszym krokiem jest sporządzenie wymaganej przez wybraną instytucję dokumentacji. Mogą to być:

  • sprawozdania finansowe,
  • analizy ryzyka,
  • wyciągi z konta firmowego.

Następnie musisz dokładnie omówić warunki umowy z przedstawicielem. Bywa, że niezbędne jest przedstawienie przybliżonego planu wykorzystywania środków. Pamiętaj też, że w niektórych przypadkach konieczne okazuje się zabezpieczenie takiego finansowania. Po dopełnieniu wszystkich formalności musisz poczekać na decyzję instytucji opartą na ocenie ryzyka. Jeżeli otrzymasz finansowanie, możesz zacząć korzystać ze środków.  Pamiętaj, aby odpowiednio wykazać kredyt obrotowy w bilansie.

Zanim podpiszesz umowę – koszty i warunki kredytu obrotowego

Zanim jednak dojdzie do podpisania dokumentów, weź pod uwagę koszty kredytu obrotowego. Będą się one różnić w zależności od instytucji. Najczęściej, poza oprocentowaniem, składają się na nie prowizje i opłaty manipulacyjne. Przeanalizuj możliwości swojego biznesu, aby koszty kredytu obrotowego nie zaskoczyły Cię już po uzyskaniu dostępu do środków. W razie potrzeby skonsultuj się z doradcą finansowym.

Musisz też pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii, a mianowicie o umowie. Dlaczego powinieneś zadbać o to, aby wcześniej, jak najprecyzyjniej ustanowić zapisy z kredytodawcą? To w tym dokumencie znajdziesz wszystkie kwestie związane z warunkami, na jakich udzielony zostanie Ci finansowanie. Od opłat i terminów, po opisy ewentualnych kar, sposoby rozwiązania lub przedłużenia umowy etc.

Alternatywy dla kredytu obrotowego

Oczywiście kredyt operacyjny nie jest jedyną formą finansowania pozwalającą zadbać o płynność finansową. Obecnie możesz wybrać m.in. linię kredytową, czyli bardziej elastyczny produkt o działaniu zbliżonym do kredytu obrotowego. W ramach niej uzyskujesz dostęp do odnawialnego limitu środków do wielokrotnego wykorzystania. Przykładem takiego produktu jest FlexKapitał od Finiaty.

Dla małych i średnich firm ciekawym rozwiązaniem jest również faktoring. Polega on na odsprzedaniu nieopłaconych przez kontrahentów faktur firmie oferującej ten typ produktu, dzięki czemu uzyskujesz środki natychmiast. Dużą popularnością cieszy się także leasing, który pozwala na finansowanie konkretnych środków trwałych. Firmy dopiero chcące wejść na rynek sięgają natomiast coraz częściej także po możliwości, jakie daje crowdfunding, czyli wpłaty od społeczności. Warto pamiętać również o możliwości skorzystania z dotacji.

 

  Kredyt obrotowy Faktoring Linia kredytowa FlexKapitał
Źródło finansowania Banki, instytucje finansowe Firmy faktoringowe Finiata
Cel finansowania Ustalony w umowie kredytowej Opłata zaległych faktur Dowolny
Koszty Odsetki i opłaty Opłaty za faktoring Odsetki liczone tylko od wykorzystanych środków + opłata za dostępność – 0,5% od przyznanej sumy.
Rodzaj transakcji Udzielenie kredytu Sprzedaż zobowiązań Pożyczka na bieżącą działalność
Limit kredytowy Ograniczony przez bank Ograniczony przez faktora Do 100 000 zł
Decyzja kredytowa Bank decyduje o przyznaniu kredytu Faktor niejednokrotnie nie bierze pod uwagę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa Eksperci Finiaty podejmują decyzję o przyznaniu pożyczki w oparciu o nowoczesne algorytmy.
Korzyści Dostęp do kapitału na bieżące potrzeby Konwersja zobowiązań na gotówkę Elastyczność w pożyczaniu środków, odnawialne saldo,
możliwość przedłużenia

Różnice pomiędzy kredytem obrotowym a kredytem w rachunku bieżącym

Jeszcze jednym istotnym zagadnieniem, które powinieneś brać pod uwagę, jest to, czym różni się standardowy kredyt obrotowy a kredyt w rachunku bieżącym. Ten pierwszy nazywamy także kredytem obrotowym w rachunku kredytowym. Musi on zostać przeznaczony na określone w umowie cele, a środki dostępne są w ramach osobnego konta kredytowego. Może, ale nie musi mieć charakter odnawialny. Jego spłata odbywa się w sposób jednorazowy lub ratalnie.

Natomiast kredyt w rachunku bieżącym charakteryzuje większa elastyczność, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania środków na bieżące potrzeby. Fundusze są natomiast powiązane bezpośrednio z kontem firmowym kredytobiorcy. Najczęściej przyjmuje też charakter kredytu odnawialnego. Wymaga regularnej spłaty należności, aby odblokować kolejne środki do ponownego wykorzystania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się