jak zrobić rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

 •  5 min read

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, rachunek przepływów pieniężnych może być wykonany jedną z dwóch metodbezpośrednią lub pośrednią. To kierownik jednostki – jeżeli nie występują odgórne wyłączenia – decyduje, z której skorzysta. Prawdę mówiąc, metody są tożsame i zawsze dają dokładnie taki sam wynik to różni je jedna rzecz. Sposób w jaki ustala się przepływy z działalności operacyjnej. W przypadku omawianej tutaj bezpośredniej, jest to cash flow, który jest przeciwieństwem metody pośredniej, czyli memoriałowej.

Metoda kasowa, czy inaczej nazywana – cash flow ma dwie podstawowe zasady. Są nimi:

  1. wpływem nazywamy każdą kwotę, która pojawia się na rachunku bankowym lub w kasie.
  2. wydatkiem jest każda wypłata z firmowego rachunku bankowego lub wypłata gotówkowa z kasy.

Wydaje się proste? Bo takie właśnie jest! Jednak przyjrzyjmy się temu bliżej. W przypadku bezpośredniej metody warto pamiętać jedną zasadę – w działalności operacyjnej ukazuje ona podstawowe kierunki wpływów i wydatków Twojej firmy.

CFaaS Wg

O działalności operacyjnej w zastosowaniu metody bezpośredniej

Kluczem do tej metody jest prezentacja rzeczywistych wpływów i wydatków, jakie zostały poniesione w przyjętym roku do wykonania rachunku. Do wpływów zaliczymy:

  • sprzedaż towarów / wyrobów gotowych,
  • sprzedaż usług,

w kwotach takich, jakie zostały faktycznie uzyskane ze sprzedaży i wpłynęły na rachunek bankowy lub do kasy.

A czym będą wydatki w przypadku działalności operacyjnej?

  • wszystkie wykonane płatności za dostawy lub wykonanie usług,
  • wypłaty wynagrodzeń w ujęciu netto,
  • wypłaty na ZUS oraz podatki o charakterze publicznoprawnym.

Z jednym wyjątkiem! Podatki, których źródłem są wpłaty od towarów czy usług nie są wydatkiem z tytułu działalności operacyjnej – zaliczają się do inwestycyjnej. Warto również dodać, że sporządzenie prawidłowego rachunku przepływów pieniężnych wymaga pewnej czynności. Jest nią wyodrębnienie ewidencji do kont, na których powstają zmiany (tzn. kont bankowych, kasy lub innych środków pieniężnych). Wszystko po to, aby można było osobno zestawić wpływy ze sprzedaży lub wykonania usług oraz wyżej określonych wydatków. Można też korygować takie zestawienia o tzw. „zatrzymane kwoty w bilansie”, które są zapasami, rozrachunkami lub pochodzą z innego okresu, który nie jest ujmowany w rachunku. Choć jest to pracochłonna metoda, to są osoby, które z niej korzystają.

Poznaj zalety metody bezpośredniej

Czy metoda ta jest prostsza od pośredniej, nikt obiektywnie nie odpowie. Każdy kierownik powinien wybrać taki sposób, jaki dla niego jest łatwiejszy do wykonania. Być może zalety metody bezpośredniej pomogą w podjęciu decyzji:

  • wszystkie wpływy i wydatki są prezentowane w prosty sposób dla działalności operacyjnej,
  • w tej metodzie uzyskujemy dostęp do danych, które nie są dostępne w metodzie pośredniej. Pomagają one dostarczyć informacji, które pomogą w szacowaniu przyszłych wpływów i wydatków z działalności operacyjnej,
  • wszystkie pozycje oraz kwoty wpływów i wydatków można łatwo zweryfikować.

Katalog zdarzeń dla metody bezpośredniej

Skoro już poznaliśmy czym są wpływy i wydatki dla działalności operacyjnej, poznajmy katalog dla działalności inwestycyjnej i finansowej.

Do wpływów dla działalności inwestycyjnej zaliczymy środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży udziałów, obligacji oraz środków trwałych. Wydatkiem będzie ich nabycie. Natomiast w przypadku działalności finansowej, wpływem będzie sprzedaż z emisji akcji, lokat czy pieniądze z udzielonych kredytów. Wydatkiem jest odwrotna sytuacja (wykup akcji, spłata zadłużenia czy leasingu finansowego).


Wolisz jednak spróbować sporządzić rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią? Tu się dowiesz, jak to zrobić!

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się