Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku

 •  4 min read

O wszystkich zmianach staramy się Was informować na bieżąco, ale u progu Nowego Roku warto jeszcze raz przypomnieć o tym, jakie nowe przepisy wchodzą w 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny

Według Ministerstwa Finansów nowa procedura będzie miała dobry wpływ na działanie firm, ponieważ pozwala na przeprowadzenie wewnętrznych audytów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą stale monitorować sytuację w firmie oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości w księgach.
Jednolity Plik Kontrolny będzie miał kilka wersji. JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc bez wezwania. Natomiast na wezwanie fiskusa będzie obowiązek przedstawienia: JPK_PKPIR (podatkową księgę przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów – dla opodatkowanych na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), JPK_KR (pełne księgi rachunkowe), JPK_MAG (gospodarka magazynowa), JPK_FA (wszystkie wystawione faktury VAT), JPK_RB (rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności). Więcej informacji tutaj.

Jeden przelew na składki ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem na jeden rachunek. Stare rachunki przestaną być aktywne. Jeśli płatnik w 2018 roku dokonana na nie wpłaty to pieniądze automatycznie do niego wrócą, ponieważ żadna składka nie będzie mogła już wpłynąć na stare rachunki bankowe. Wszystkie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały poinformowane o nowych zasadach wprowadzanych przez ZUS i nie będą obsługiwały starej formuły przelewów składkowych.

Zmiana kwoty wolnej od podatku

Od początku 2018 roku obowiązuje również nowa kwota wolna od podatku tj. 8 tys. zł. Nie zmienia się jednak kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające od 13 000 do 85 528 zł mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł (pomniejszenie podatku o 556,02 gr), która nie zmieniła się od lat. Natomiast przy dochodach powyżej 85 528 zł kwota wolna zaczyna spadać i przy kwocie powyżej 127 tys. zł wynosi ona 0 zł. Więcej informacji tutaj.

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie kwoty na dwie części. Cena netto będzie przekazywana jak dotychczas na rachunek bankowy sprzedawcy. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny, specjalnie do tego przeznaczony rachunek.

Środki zgromadzone na tym rachunku będą cały czas należały do podatnika. Jednak możliwości ich użycia będą mocno ograniczone. Projekt ustawy zakłada, że będzie można z nich skorzystać wyłącznie do przelewów na inny rachunek VAT oraz do opłacania własnych zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Więcej informacji tutaj.

Wzrost płacy minimalnej

Najniższa, krajowa płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto (ok. 1530 netto). Natomiast minimalna stawka godzinowa to 13,7 zł brutto. Oznacza to, że niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, czy składników wynagrodzenia, musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy przynajmniej minimalną stawkę. Wynagrodzenie poniżej przyjętego pułapu stanowi naruszenie praw pracowniczych. Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się