Jednolity Plik Kontrolny od stycznia również dla mikroprzedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny od stycznia również dla mikroprzedsiębiorców

 •  3 min read

Jednolity Plik Kontrolny to cyfrowa procedura przesyłania dokumentów księgowych i finansowych. Dzięki niej Urząd Skarbowy szybciej gromadzi i analizuje dane, co ma pomóc w szybszej identyfikacji wyłudzeń i zapobiegać unikania podatków.

Obowiązek Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zaczął stopniowo wchodzić w życie od 2016 roku. Początkowo objęto nim duże przedsiębiorstwa. W kolejnym roku dołączono firmy z sektora MSP, a od stycznia przyszłego roku obowiązkiem zostaną objęci również mikroprzedsiębiorcy.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Według art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest każdy, kto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Do mikroprzedsiębiorstw zaliczamy np. każdą jednoosobową działalność gospodarczą.

JPK w praktyce

Według Ministerstwa Finansów nowa procedura będzie miała dobry wpływ na działanie firm, ponieważ pozwala na przeprowadzenie wewnętrznych audytów.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą stale monitorować sytuację w firmie oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości w księgach.
Kontrola w formie elektronicznej jest mniej uciążliwa niż dotychczasowa procedura, ponieważ nie przeprowadza się jej w siedzibie firmy. Jeśli wynik audytu jest pozytywny, fiskus nie wtrąca się w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ten fakt powinien dodatkowo zachęcić do korzystania z JPK.

Kary za błędy w dokumentach lub ich niewysłanie

JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc bez wezwania. Natomiast na wezwanie fiskusa będzie obowiązek przedstawienia: JPK_PKPIR (podatkową księgę przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów – dla opodatkowanych na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), JPK_KR (pełne księgi rachunkowe), JPK_MAG (gospodarka magazynowa), JPK_FA (wszystkie wystawione faktury VAT), JPK_RB (rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności).

JPK_VAT to dokument księgowy, w którym ewentualne błędy można poprawić. Za brak korekty Urząd może nałożyć karę, której wysokość zależy od kwalifikacji czynu. Wykroczenie skarbowe to grzywna do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, natomiast przestępstwa skarbowego to 10-120 stawek dziennych, gdzie stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się