Pozyskiwanie dotacji unijnych i inne sposoby finansowania przedsiębiorstwa

Dotacje unijne na rozwój firmy – wszystko, co musisz o nich wiedzieć w 2023 r.

 •  6 min read

Finansowanie w ramach dotacji unijnych to jeden ze sposobów na uzyskanie dostępu do środków pozwalających na rozwój przedsiębiorstw. Trzeba jednak wiedzieć, kto i kiedy może się o nie ubiegać. Sprawdzamy, jakie masz możliwości w 2023 r. oraz czy jest to jedyne źródło finansowania dla Twojej firmy, o które warto się postarać. 


Spis treści


Z dotacji unijnych chętnie korzystają biznesy działające w sektorze MŚP. Oferowane w ten sposób fundusze dla firm dają realne szanse na zwiększenie kompetencji oraz konkurencyjności działalności na rynku krajowym czy lokalnym. Ich umiejętne wykorzystanie pozwala realnie wpłynąć na zakres usług, a nawet procesów produkcyjnych. Wbrew opiniom, z którymi można się spotkać, pozyskiwanie dotacji unijnych na rozwój firmy, nie musi wykluczać możliwości sięgania po inne rodzaje finansowania.

Dotacje unijne na rozwój firmy – dla kogo?

Obecnie, wybór projektów, w ramach których możliwe są do uzyskania dodatkowe środki na rozwój biznesu, jest bardzo duży. Co ważne o fundusze europejskie mogą ubiegać się firmy z niemal wszystkich branż pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Duży nacisk kładzie się jednak w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie one często mierzą się z przeszkodami finansowymi hamującymi ich działalność. Bezzwrotne dotacje unijne na rozwój firmy są więc dla nich doskonałym sposobem na zwiększenie szans na rynku – zwłaszcza lokalnym.

Do programów mogą się zgłosić wszyscy właściciele biznesów MŚP, którym zależy na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz ulepszaniu i poszerzaniu zakresu oferowanych usług. W zależności od projektu dotacje unijne dla firm mogą być jednak przyznawane na odmiennych zasadach. Dlatego kluczowe jest szczegółowe zapoznanie się z wymogami obowiązującymi w danym programie.

Jak pozyskać dotacje unijne na rozwój firmy?

Obecnie  ubiegać się o dotacje można na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest samodzielne pozyskiwanie dotacji unijnych. Wymaga ono śledzenia informacji o aktywnych i zbliżających się programach np. poprzez stronę Portalu Funduszy Europejskich czy serwisy samorządowe. Konieczne jest przy tym wypełnianie wniosków w wyznaczonym czasie oraz zbieranie i dostarczanie odpowiednich dokumentów. Niezbędny może się przy tym okazać podpis kwalifikowany, aby móc dopełnić formalności online.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z usług zewnętrznych firm. Specjalizują się one w pomocy w uzyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorców. Zapewniają wsparcie w uzupełnianiu niezbędnej dokumentacji i jej terminowym składaniu. Bez względu na wybrany sposób, wnioskowanie o środki unijne powinno być poprzedzone analizą. Wykorzystaj do tego np. wskaźnik rentowności, który pozwoli określić, czy przystąpienie do projektu będzie dla biznesu opłacalne.

W jakiej sytuacji przysługują bezzwrotne dotacje unijne?

Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych rodzajów programów. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza bezzwrotne dotacje unijne. Przykładem mogą być projekty związane z modernizacją przedsiębiorstw pod kątem ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne, poprzez m.in. wdrażanie rozwiązań z zakresu OZE.

Oczywiście, aby otrzymać takie dotacje na rozwój firmy, musi ona spełniać warunki określone w programie, zdobywając jak najwięcej punktów i przechodząc proces weryfikacyjny. Pozwoli to na określenie nie tylko czy kwalifikuje się do otrzymania bezzwrotnych funduszy (np. w formie środków na spłatę rat kredytów), ale także ich wysokości.

Co zrobić, gdy nie przysługują fundusze dla firm z Unii?

Środki unijne dla firm są dla wielu atrakcyjną opcją, jednak przedsiębiorstwu nie zawsze uda się otrzymać wsparcie z tego typu programu. Właściciele biznesów mają szansę na skorzystanie z innych form finansowania. Może to być kredyt, pożyczka, leasing czy faktoring. Jednym ze sposobów jest także wykorzystanie możliwości, jakie daje linia kredytowa, zapewniająca dużą elastyczność, zwłaszcza mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

W zależności od wybranej metody proces uzyskania finansowania może być znacząco krótszy, a same pieniądze wykorzystasz na podobny lub nawet identyczny cel – modernizację, kupno środków trwałych, szkolenia, prace budowlane czy badawcze. Fundusze europejskie nie są więc jedynym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na rozwoju organizacji. Oznacza to również, że oba sposoby pozyskiwania środków można wykorzystywać komplementarnie, dokonując wcześniej odpowiedniej analizy możliwości przedsiębiorstwa.

Linia finansowania źródłem funduszy dla firm

Jednym z rozwiązań zapewniających dużą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi na rozwój działalności jest linia finansowa, taka jak FlexKapitał proponowana przez Finiatę. Uzyskana niezależnie od dotacji unijnych na rozwój firmy pozwala zyskać dużą swobodę w działaniach. Tak pozyskane fundusze dla firm przeznaczyć można na dowolny cel. Ten rodzaj produktu daje możliwość wielokrotnego korzystania ze środków w ramach określonego umową limitu. Dofinansowanie mogą uzyskać firmy, które istnieją od zaledwie 3 miesięcy. Sam proces udzielania finansowania przeprowadzany jest w 100% online, a formalności są ograniczone do minimum.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się