Specyficzne rodzaje faktoringu

Specyficzne rodzaje faktoringu

 •  16 min read

Dowiedzieliście się już o podstawowych różnicach w rodzajach faktoringu. Jawny czy cichy, pełny czy niepełny, to tylko namiastka różnic w usługach faktorów. Faktoring odwrotny, samorządowy czy powierniczy, w świecie finansowania faktur jest rozwiązanie na każdą potrzebę. Przedstawiamy te bardziej specyficzne.

 1. Faktoring odwrotny – dla kupujących
 2. Faktoring eksportowy – dla odkrywców
 3. Faktoring samorządowy – dla lokalnych bohaterów
 4. Faktoring krajowy – dla ojczystych
 5. Faktoring powierniczy – dla ostrożnych
 6. Faktoring wymagalnościowy – dla cierpliwych
 7. Faktoring międzynarodowy – dla globalistów

Faktoring Odwrotny

Faktoring odwrotny (odwrócony) to specyficzna forma faktoringu dedykowana przedsiębiorcom otrzymującym faktury od dostawców. Pozwala na wydłużenie terminu uregulowania swoich zobowiązań wynikających z zakupów u kontrahentów.

Jak to działa?

Zasada działania faktoringu odwrotnego jest prosta. Przedsiębiorca korzystający z usług dostawców podpisuje umowę z firmą faktoringową, w ramach której faktor pokrywa należność z wystawionych przez dostawców faktur. Dzięki temu kontrahenci otrzymują pieniądze od razu, zaś przedsiębiorca ma więcej czasu na uregulowanie należności wobec faktora (firmy faktoringowej).

Faktoring odwrotny – zalety

Faktoring odwrotny jest formą finansowania, która przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Do najważniejszych zalet zalicza się przede wszystkim możliwość negocjowania lepszych warunków handlowych oraz rabatów w zamian za uregulowanie należności przed upływem terminu płatności.

Ponadto sam przedsiębiorca może liczyć na wydłużenie terminu spłaty zobowiązania, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej oraz zachowanie wiarygodności finansowej oraz dobrego wizerunku.

Faktoring odwrotny stanowi także alternatywę kredytu bankowego. Jego przewagą jest m.in. brak wpływu na zdolność kredytową oraz mniejsze wymagania stawiane przez firmę faktoringową.


Bądź na bieżąco – subskrybuj naszego bloga!Faktoring Eksportowy

Faktoring eksportowy to forma finansowania bieżącej działalności dedykowana przedsiębiorcom współpracującym z zagranicznymi kontrahentami. Pozwala na odzyskanie należności wynikających z wystawionych faktur przed upływem terminu płatności.

Jak działa faktoring eksportowy?

Zasada funkcjonowania faktoringu eksportowego jest podobna do innych klasycznych rodzajów faktoringu. Polega na wykupie od przedsiębiorcy nieprzeterminowanych i bezspornych wierzytelności przez firmę faktoringową wystawionych dostawcom zagranicznym. Następnie kontrahenci zobowiązani są do uregulowania należności na rzecz firmy faktoringowej.

Faktoring eksportowy – korzyści

Usługa faktoringu eksportowego to dla przedsiębiorcy korzystne rozwiązanie. Taka forma finansowania działalności pozwala m.in.:

 • uniknąć ryzyka niewypłacalności zagranicznych kontrahentów
 • zachować płynność finansową
 • ograniczyć ryzyko kursowe – eksporter otrzymuje środki po zrealizowaniu wysyłki i wystawieniu faktury, co pozwala zniwelować różnice w kursach walut
 • zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa świadczącego działalność eksportową.

faktoring eksportowy zagraniczny


Faktoring Samorządowy

Faktoring samorządowy to usługa finansowa skierowania do dostawców, którzy działają na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Pozwala to na uzyskanie środków za usługi świadczone na rzecz instytucji gminnych, powiatowych, itp.

Na czym polega faktoring samorządowy?

W ramach faktoringu samorządowego, firma faktoringowa wykupuje wierzytelności od dostawcy towarów / usług wystawione konkretnym Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe przed upływem terminu płatności, zaś instytucje JST regulują należność wobec firmy faktoringowej.

Warunki współpracy są podobne jak w przypadku klasycznych form faktoringu. W zależności od ryzyka, firma faktoringowa może wymagać ubezpieczenia transakcji.

Faktoring samorządowy – korzyści

Faktoring samorządowy to forma finansowania prowadzonej działalności, która przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści.

Najważniejsze zalety to:

 • zachowanie płynności finansowej – dzięki szybkiemu dostępowi do gotówki z tytułu realizacji kontraktu
 • wzrost konkurencyjności – dostawca może wydłużyć terminy płatności faktur wystawianych JST
 • możliwość przyspieszenia spływu należności od kontrahentów.

Faktoring samorządowy to elastyczna forma finansowania, która ma dużą przewagę nad kredytami bankowymi – przede wszystkim w odniesieniu do braku wpływu na zdolność kredytową.

faktoring samorządowy


Faktoring Krajowy

Faktoring krajowy to forma finansowania, z której można skorzystać, gdy obie strony transakcji (wystawca i odbiorca faktury) prowadzą działalność zarejestrowaną w Polsce. Jest również dedykowana przedsiębiorstwom zagranicznym, które w naszym kraju posiadają oddział.

Faktoring krajowy – istota działania

Faktoring krajowy funkcjonuje na identycznej zasadzie jak faktoring standardowy. Jego istotą jest wykupienie nieprzeterminowanych wierzytelności przez firmę faktoringową wystawionych kontrahentom. Przedsiębiorca otrzymuje gotówkę, zaś odbiorcy rozliczają się z firmą faktoringową.

W przypadku faktoringu krajowego można wyróżnić:

 • faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu) – oznacza to zabezpieczenie wykupionych wierzytelności, dzięki czemu – w razie niewypłacalności odbiorców – przedsiębiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji wobec firmy faktoringowej
 • faktoring bez przejęcia ryzyka (z regresem) – oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest pokryć należność wobec firmy faktoringowej w razie niewypłacalności odbiorców.

Faktoring krajowy – zalety

Korzystanie z faktoringu krajowego niesie ze sobą wiele zalet. Dzięki takiej formie wsparcia, przedsiębiorstwo:

 • zachowuje płynność finansową
 • wzmacnia pozycję i wiarygodność na rynku
 • może liczyć na lepsze relacje z dostawcami.

Ponadto współpraca z firmą faktoringową może działać dyscyplinująco na odbiorców faktur, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa współpracy.

faktoring krajowy


Faktoring Powierniczy

Faktoring powierniczy to specyficzna odmiana faktoringu, w której firma faktoringowa zajmuje się wyłącznie usługami faktoringowymi oraz ściąganiem wierzytelności.

Jak działa faktoring powierniczy?

W przypadku faktoringu powierniczego bank (lub inna instytucja finansowa) obsługujący przedsiębiorcę upoważnia firmę faktoringową do wykonywania czynności związanych z faktoringiem świadczonych na rzecz przedsiębiorcy. Różnica między standardowym a powierniczym faktoringiem polega na tym, iż bank stanowi podmiot finansujący transakcję oraz przejmujący na siebie ryzyko niewypłacalności. Firma faktoringowa zajmuje się wyłącznie zarządzaniem wierzytelnościami.

Korzyści z faktoringu powierniczego

Faktoring powierniczy może okazać się korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorcy, ale i instytucji finansowej.

Korzyści dla przedsiębiorcy to:

 • większe bezpieczeństwo i możliwość zachowania płynności finansowej
 • lepsza konkurencyjność na rynku
 • większa wiarygodność finansowa
 • możliwość negocjowania lepszych warunków handlowych z dostawcami.

Korzyści dla banku:

 • zwiększenie atrakcyjności swoich usług poprzez rozszerzenie oferty do dodatkowe produkty finansowe
 • dodatkowe źródło zysków.

Także firma faktoringowa odnosi korzyść – zarządzając jedynie wierzytelnościami, nie ponosi ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Faktoring Powierniczy


Faktoring Wymagalnościowy

Faktoring wymagalnościowy jest usługą, która stanowi uzupełnienie tradycyjnej formy faktoringu. Stanowi jednocześnie jeden z najmniej kosztownych dla przedsiębiorcy typów faktoringu.

Na czym polega faktoring wymagalnościowego?

Gdy przedsiębiorcy nie zależy na otrzymaniu środków pieniężnych przed upływem terminu płatności, może skorzystać z tzw. faktoringu wymagalnościowego. Jego istotą jest jedynie pomoc w ściągnięciu należności od kontrahenta. Dochodzi do tego wówczas, gdy firma faktoringowa przekazuje przedsiębiorcy należność za sprzedaną należność dopiero w terminie płatności konkretnej faktury.

Faktoring wymagalnościowy – zalety

Największą zaletą faktoringu wymagalnościowego jest koszt usługi. Jako że firma faktoringowa pobiera jedynie marżę oraz prowizję od wykonanej czynności, przedsiębiorca nie musi płacić odsetek.

Ponadto wystawca faktur może liczyć na standardowe korzyści wynikające z faktoringu. Wśród najważniejszych wymienić można:

 • brak zatorów płatniczych
 • utrzymanie płynności finansowej
 • zachowanie wiarygodności
 • stabilność w zarządzaniu własnymi środkami
 • przewidywalność przepływów finansowych.

faktoring wymagalnościowy


Faktoring Międzynarodowy

Faktoring międzynarodowy to forma finansowania działalności między podmiotami zagranicznymi, które swoje siedziby mają w różnych krajach. W przeciwieństwie do faktoringu krajowego stanowiącego umowę nienazwaną (stosuje się przepisy kodeksu cywilnego), faktoring międzynarodowy jest unormowany odpowiednimi przepisami.

Faktoring międzynarodowy a konwencja ottawska

Usługi faktoringu międzynarodowego zostały unormowane w ramach konwencji UNIDROIT (tzw. konwencja ottawska) z dnia 28 maja 1988 roku. Zgodnie z przepisami, umowa faktoringu międzynarodowego to umowa zawierana między faktorem (firmą faktoringową) a faktorantem (przedsiębiorstwem), w ramach której przedsiębiorca przenosi na firmę faktoringową wierzytelności związane ze sprzedażą towarów / usług (faktury wystawiane kontrahentom). Ponadto jedna ze stron umowy zobowiązana jest do poinformowania dłużników o przeniesieniu własności wierzytelności.

Zgodnie z założeniami konwencji ottawskiej, firma faktoringowa zobowiązana jest do wykonywania co najmniej dwóch z poniższych usług:

 • finansowanie przedsiębiorstwa (faktoranta)
 • zarządzanie wierzytelnościami
 • inkaso wierzytelności
 • przejęcie na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Nie przegap cennych wskazówek –  subskrybuj bloga!

Comments 1

 1. Jolka pisze:

  Hej wielkie dzięki za post !

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się