Na czym polega działalność bez rejestracji?

Na czym polega działalność bez rejestracji?

 •  2 min read

Od 30 kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu a wraz z nią możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji. Tłumaczymy na czym ona polega.

O Konstytucji Biznesu pisaliśmy już tutaj. Ponieważ nowe przepisy już obowiązują, czas na krótkie objaśnienie, na czym polega działalność bez rejestracji (działalność nieewidencjonowana).

Kto może prowadzić działalność bez rejestracji i jakie warunki trzeba spełnić?
Dzięki działalności nierejestrowanej osoba fizyczna oferująca usługi lub sprzedająca produkty nie musi rejestrować działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Można tak zrobić, jeżeli w okresie 60 poprzednich miesięcy wstecz osoba nie prowadziła działalności gospodarczej. Limit przychodu w miesiącu (nie mylić z dochodem) dla tego typu działalności nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1050 zł netto. Jeśli przychód z działalności przekroczy tę kwotę, wtedy trzeba zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Uproszczona ewidencja sprzedaży
Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień i wystawiać rachunki klientom. Na rachunku powinien być wyszczególniony numer, data wystawienia, imię i nazwisko sprzedającego i kupującego, nazwa usługi oraz jej wartość.

Jak rozliczyć działalność nieewidencjonowaną?
Osoba prowadząca działalność rozlicza się samodzielnie z osiągniętych przychodów wypełniając PIT-36. Przychody z działalności bez rejestracji należy ująć w polu „inne źródła”.

Jakie usługi są wyłączone z przywileju prowadzenia działalności bez rejestracji?
Z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej są wyłączone m. in. usługi wymagające koncesji, zezwoleń i licencji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się