„Konstytucja Biznesu” – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

„Konstytucja Biznesu” – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

 •  2 min read

Sejm przyjął pakiet pięciu ustaw gospodarczych, które maja na celu ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

„Konstytucja biznesu” to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają m. in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Najważniejsze prawa, jakie zyskują przedsiębiorcy:

  • Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść (zapewnienie lepszej relacji pomiędzy administracją a przedsiębiorcami).

  • Wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – osoba fizyczna prowadząca działalność na małą skalę (miesięczne przychody nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia). Taka osoba nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

  • „Ulga na start” dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki niej nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa znosi także obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami. W większości przypadków przedsiębiorca będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP.

Nowy pakiet ustaw zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017/konstytucja-biznesu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się