Zmiany w ordynacji podatkowej

Zmiany w ordynacji podatkowej

 •  3 min read

Dotychczasowa ordynacja podatkowa ma już 20 lat i była aktualizowana przeszło 100 razy. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego po trzech latach zakończyła prace nad projektem nowej ustawy.


Ordynacja podatkowa to zbiór przepisów regulujących ogólne zasady systemu podatkowego. Określa m. in. co jest podatkiem, kiedy i komu trzeba go zapłacić, jak odzyskać zwrot nadpłaty, po jakim czasie zobowiązanie się przedawnia, a także co wolno fiskusowi podczas kontroli podatnika. Nowy projekt jest dwa razy obszerniejszy niż aktualnie obowiązujący. Zawiera aż 685 artykułów, podczas gdy w dotychczasowym jest ich 344.

Odpłatna kontrola i domniemanie dobrej wiary podatnika
Według nowego projektu każdy z nas będzie mógł odpłatnie złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie decyzji w sprawie podatkowych skutków skomplikowanych operacji (np. przekształceń). Fiskus na podstawie pełnej dokumentacji mógłby sprawdzić rozliczenia a podatnik będzie miał pewność, czy transakcja została przeprowadzona prawidłowo. Jeżeli po zakończeniu postępowania dowodowego Urząd Skarbowy nadal miałby wątpliwości to procedura zakończy się rozstrzygnięciem na korzyść zobowiązanego.  W nowej ordynacji bowiem jest mowa o domniemaniu dobrej wiary podatnika więc fiskus nie może nadużywać prawa.

Rozstrzygnięcia sądowe
Decyzje podatkowe nadal byłyby wydawane przez organy dwóch instancji, ale podatnik mógłby skarżyć do sądu od razu decyzję I instancji. Według aktualnych zasad najpierw trzeba złożyć odwołanie. W nowej ordynacji postępowania dotyczące niewielkich kwot byłyby prowadzone na uproszczonych zasadach. To bardzo ważna zmiana, ponieważ aktualnie wszystkie postępowania prowadzone są w jednakowy sposób. Niezależnie,
czy dotyczą kwot kilkuset złotych, czy kilku milionów.

Zmiany w interpretacjach
Projekt zakłada również zwiększenie liczby interpretacji ogólnych, na rzecz zmniejszenia indywidualnych. Jeśli do resortu finansów wpłynie dużo wniosków o interpretacje indywidualne w podobnych sprawach, minister będzie musiał wydać interpretację ogólną. W celu uniknięcia rozbieżności w interpretacjach indywidualnych, projekt zakłada, że będzie je wydawał jedynie minister finansów, a nie jak dziś także wójt, burmistrz i prezydent miasta.

Umorzenie podatku
W nowej ustawie jest również zapis o możliwości złożenia wniosku o umorzenie podatku jeszcze przed upływem terminu jego płatności. Aktualne przepisy umożliwiają przedstawienie takiego wniosku dopiero po upływie terminu płatności. W przypadku negatywnej opinii skutkuje to odsetkami i ewentualną odpowiedzialność karną.

Zmian i nowości w ustawie jest bardzo dużo. Z projektem aktualnie zapoznaje się Ministerstwo Finansów. Pozostaje nam czekać na komentarz resortu oraz informację od kiedy planowane jest wprowadzenie nowej ustawy w życie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się