Wynagrodzenia dla pracowników i składki przedsiębiorca może wrzucić w „koszty” dopiero po ich opłaceniu

Wynagrodzenia dla pracowników i składki przedsiębiorca może wrzucić w „koszty” dopiero po ich opłaceniu

 •  2 min read

Każdy przedsiębiorca wie, że im większe wydatki poniesione z tytułu prowadzenia działalności, tym jest mniejszy do zapłacenia podatek dochodowy. Jednak w przypadku rozliczania przez podatników kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, czy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego finansowanych przez pracodawcę rozliczenie z fiskusem obowiązuje na innych zasadach.

Poniżej przedstawiamy wydatki, które przedsiębiorca może rozliczyć w firmowych kosztach dopiero po ich zapłaceniu. Jeśli zostaną one uregulowane w terminie, można je zaliczyć do wydatków na dany miesiąc. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty, koszty przechodzą na miesiąc, w którym zapłata została uiszczona.
Są to:

1) Wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umowy o pracę

2) Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zleceń

3) Składki ZUS

4) Odsetki z tytułu pożyczek i kredytów, od kontrahentów, czy odsetkowa część raty za leasing

 

Przykład:

Jeśli wynagrodzenie, które powinno zostać wypłacone do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni rzeczywiście zostało wypłacone 15 dnia miesiąca, składki ZUS nie zostaną zaliczone w kosztów za poprzedni miesiąc, a dopiero za kolejny, kiedy to faktycznie zostaną zapłacone.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się