Sektor MSP będzie miał rzecznika

Sektor MSP będzie miał rzecznika

 •  2 min read

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziało powołanie przez premiera rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

W ciągu pół roku od wejścia w życie Konstytucji Biznesu premier powoła rzecznika MŚP. Będzie on gwarantem wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowanym w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj w rozmowie z PAP.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw to zupełnie nowa instytucja. Jego głównym zadaniem będzie ochrona praw przedsiębiorców. Wśród obowiązków, jakimi będzie zajmował się rzecznik wymieniono m. in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, a także o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie, będzie wspierał mediacje pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji, jak również może wesprzeć przedsiębiorcę, gdy ten na przykład będzie miał poczucie niesprawiedliwie nałożonej kary administracyjnej, czy w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń.

W rozmowie z PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj wskazał, że rzecznik będzie mógł również zwracać się do odpowiednich organów o wszczynanie postępowań administracyjnych w sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP i przystępować do nich oraz wnosić skargi do sądów administracyjnych w takich sprawach. Będzie mógł również zwracać się o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który w określonym postępowaniu naruszył reguły prawne i prawa przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się