Poważne uchybienia w polskich mikroprzedsiębiorstwach

Poważne uchybienia w polskich mikroprzedsiębiorstwach

 •  2 min read

Od marca do grudnia 2016 Państwowa Inspekcja Pracy w ramach tzw. pierwszej kontroli odwiedziła ponad 10000 firm. W niemal każdym przedsiębiorstwie dopatrzono się nieprawidłowości.
Program „Pierwsza kontrola” realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku. Jego wyniki zostały przedstawione podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 7 grudnia 2017 roku. Kontrole dotyczyły głównie małych firm (mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 73% całej przebadanej grupy) , o przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 12 osób. W raporcie czytamy, że w każdym z 10021 zakładów pracy ujawniano średnio 5 różnego rodzaju nieprawidłowości.

– Pierwsza kontrola w większości przypadków była bez sankcyjna. Jednak ze względu na szczególnie rażące naruszenia prawa w przypadku co dziesiątego kontrolowanego pracodawcy inspektor pracy zmuszony był zastosować sankcje karne – czytamy w informacji podanej na www.pip.gov.pl
Wśród nieprawidłowości, najbardziej niepokoją te pod kątem legalności zatrudnienia, które wykazano u 1/4 skontrolowanych przedsiębiorstw. Najczęściej chodziło o pracę bez podpisanej umowy, brak zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i brak powiadomienia urzędu pracy o rozpoczęciu zatrudnienia. Ponad 13 % firm nie prowadziło ewidencji czasu pracy a u 17 % przedsiębiorstw była prowadzona nieprawidłowo lub nierzetelnie więc nie można było sprawdzić, czy wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z czasem pracy. Inspektorzy PIP wydali 550 decyzji nakazujących wypłatę zaległych wynagrodzeń na łączną kwotę ponad 2,9 mln zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się