Nowe zasady ubezpieczeń w ZUS – w pierwszej kolejności jest regulowane Twoje zadłużenie

Nowe zasady ubezpieczeń w ZUS – w pierwszej kolejności jest regulowane Twoje zadłużenie

 •  2 min read

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca wpłaca wszystkie składki ZUS na jedno, indywidualne konto. Tuż przed Świętem Trzech Króli zakład poinformował, że to nie jest jedyna zmiana.

– Jeżeli zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, a masz zaległości na koncie z tytułu składek obowiązkowych, twoja wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki” – poinformował 5 stycznia 2018 roku ZUS.

Komunikat ten oznacza, że dopóki przedsiębiorca nie ureguluje zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to ubezpieczenia ustaną od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należna składka nie zostanie opłacona w terminie.
Należy jednak pamiętać, że jeśli dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustały, to można wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki na ubezpieczenia po terminie. ZUS może wyrazić zgodę w tzw. „w uzasadnionych przypadkach”.

– Jeśli nie wystąpisz z takim wnioskiem, albo nie wyrazimy zgody na opłacenie składek po terminie, powinieneś wyrejestrować się z tych ubezpieczeń od dnia, w którym one ustały oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe. Dla ponownego objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, wymaganym będzie ponowny wniosek
o objęcie tymi ubezpieczeniami” – wyjaśnia ZUS..

W komunikacie czytamy również, że zaległości można rozłożyć na raty, dzięki czemu nadal przedsiębiorca będzie podlegał dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się