Nowe prawo dla przedsiębiorców

Nowe prawo dla przedsiębiorców

 •  2 min read

Dzięki Konstytucji Biznesu wprowadzono zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości na jego korzyść – co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów to główne hasła nowych praw dla przedsiębiorców. Dzięki nowym prawom, które nadaje Konstytucja Biznesu przedsiębiorca ma zgromadzony podstawowy katalog praw i gwarancji, jakie mu przysługują.

Prawo przedsiębiorców to swoista karta praw podstawowych przedsiębiorcy. W jednym akcie zebrane są podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej, gwarancje i uprawnienia przedsiębiorców, szczególnie w relacji z administracją. Dzięki zasadom ogólnym Prawa przedsiębiorców nastąpi praktyczne urzeczywistniane wartości, na których opiera się Konstytucja Biznesu. (…) Jeżeli prawo czegoś nie wymaga albo nie zakazuje, to nie można przedsiębiorcy odmówić dokonania określonej czynności czy ukarać go za podejmowane działania – wytłumaczył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj w rozmowie z PAP.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się