Nowa ulga dla twórców oraz przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej w 2018

Nowa ulga dla twórców oraz przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej w 2018

 •  3 min read

Ostatnio słyszymy o wielu zmiany w ustawach o polskich podatkach. Nowelizacje są uchwalane zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej przyjętymi w maju bieżącego roku. Zmiana kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie limitu ulgi dla twórców to tylko niektóre nowości czekające nas w 2018 roku.

Ulga dla twórców

W Polsce od 2018 roku zostanie podwyższona kwota wolna od podatku. Zmiany dedykowane są przede wszystkim zawodom twórczym. Zaproponowano m. in. podniesienie o 100 procent rocznego limitu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 528 zł. Dzięki temu wzrosną dochody, którymi będą mogli dysponować twórcy. Resort finansów nie ukrywa, że głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjaśniono, że chodzi o zapewnienie powiązania wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej
Zmiany są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej i mają na celu przeciwdziałać przenoszeniu zysków do krajów, gdzie można płacić mniejsze podatki. Według krajów Unii Europejskiej podatki powinny być płacone tam, gdzie są generowane zyski. Dzięki wdrożeniu przez wszystkie państwa Unii Europejskiej rozwiązań prawnych przeciwdziałających tzw. optymalizacji podatkowej ten cel może zostać osiągnięty.
Centrum Informacji Rządu informuje, że nowe przepisy zapobiegają kompensowaniu sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (działalności operacyjnej). Mają również przeciwdziałać nadmiernemu finansowaniu podatnika długiem oraz transferowaniu dochodu podatnika do tzw. „rajów podatkowych”. Nowelizacje dotyczą również przeciwdziałania transferowania zysków za granicę (tzw. ukrytej dywidendy) przez zawieranie umów między podmiotami powiązanymi na określonego rodzaju usługi niematerialne (np. doradztwa, zarządzania). Mają także zapobiegać wykorzystywaniu podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej. Projekt przewiduje wydzielenie źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych”
w podatku CIT oraz podzielenie dochodów osiąganych z tego źródła od innych przychodów płatnika. Ulegnie również zmianie mechanizm ograniczający koszty odsetek. W przypadku podatkowych grup kapitałowych uchwalono m. in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów. Jednakże warunki tworzenia takich grup zostały złagodzone. Uszczelnienie systemu ma przynieść Polsce wzrost dochodów z CIT w wysokości  ok. 1,14 mld zł w 2018 r. Rząd liczy, że w ciągu 10 lat dochody wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się