Nowa, specjalna strefa ekonomiczna w całej Polsce szansą na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowa, specjalna strefa ekonomiczna w całej Polsce szansą na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 •  2 min read

Minister Rozwoju i Finansów – Mateusz Morawiecki skierował do konsultacji i uzgodnień projekt na temat udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie całej Polski.

Ministerstwo Finansów ma nowy pomysł na rozwój inwestycji. W Polsce aktualnie jest 14 stref ekonomicznych, które obejmują 0,8% powierzchni kraju. Nowy projekt zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na całym obszarze. Resort ma nadzieję, że to uaktywni inwestycje w powiatach i gminach, o których przez ostatnie lata zapomniano.

Uzasadnienie projektu

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Projektowany instrument pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych dostępny będzie dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje. Pod pojęciem nowych inwestycji rozumieć należy inwestycje spełniające kryteria ilościowe (nakłady inwestycyjne) i kryteria jakościowe zgodne z SOR, weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu”.
Warunki uzyskania pomocy będą uzależnione od takich kwestii jak: lokalizacja, charakter inwestycji, jakość tworzonych miejsc pracy, wielkości przedsiębiorstwa, czy stopa bezrobocia w danym powiecie.

Szansa dla MMSP

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowych, niższych kryteriów dla sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw.
Decyzje o wsparciu w postaci zwolnienia od podatku dochodowego będą wydawane na 10 – 15 lat. Ministerstwo ma nadzieję, że będzie to skuteczne narzędzie zachęcające przedsiębiorców do inwestowania.

Co z dotychczasowymi warunkami?

Przedsiębiorcy mający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych będą działali na dotychczasowych zasadach do końca 2026 roku. Prawo nie działa wstecz więc wszystkie nabyte przywileje zostaną przez nich zachowane.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się