Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatkach

Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatkach

 •  3 min read

Resort finansów zamierza wprowadzić szereg zmian w podatkach. Większość z nich będzie obowiązywało już od przyszłego roku. Przedstawiamy te, które będą dotyczyły bezpośrednio przedsiębiorców.

 1. Rezygnacja z deklaracji VAT: Ministerstwo przewiduje rezygnację z deklaracji VAT. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu JPK_VAT. Zmniejszy się tym samym zakres obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.

 2. Mniej biurokracji dla przedsiębiorców: Zostaną ujednolicone formularze w podatkach lokalnych (ukłon w stronę firm, które posiadają nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy i wypełniające różne wzory dotyczące tych samych podatków, obowiązujące w różnych gminach).

 3. Jeden podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): Będzie możliwe złożenie jednej, zbiorczej deklaracji za cały miesiąc, a nie jak do tej pory oddzielnych za poszczególne czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

 4. 9% stawka podatku CIT: Mikroprzedsiębiorcy będą płacili niższą stawkę podatku CIT.

 5. Wyższy limit odpisu na samochód osobowy w firmie: Limit zostanie podwyższony z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

 6. Konwersja długu na kapitał: możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodu z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.

 7. Ulga „Innovation Box”: Dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową Ministerstwo Finansów przewiduje ulgę (np. w postaci obniżonej stawki podatkowej).

 8. Jednorazowe rozliczenie straty: jest to rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

 9. Sukcesja firm a podatki: resort planuje zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata.

 10. Mały Podatnik: podwyższenie progu „małego podatnika” w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży.

 11. Skrócenie terminu w „uldze na złe długi” w VAT: zmniejszenie ze 150 do 120 dni terminu ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi”.

Więcej informacji: www.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się