JPK na żądanie – nowy obowiązek dla sektora MSP i mikroprzedsiębiorców

JPK na żądanie – nowy obowiązek dla sektora MSP i mikroprzedsiębiorców

 •  2 min read

Od 1 lipca urząd skarbowy może zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Jednolity plik kontrolny na żądanie, jak sama nazwa wskazuje składamy tylko wtedy, gdy organ podatkowy o to poprosi.

W zależności od sposobu prowadzenia działalności, przedsiębiorca może zostać wezwany do przekazania:

  • ksiąg rachunkowych – JPK_KR
  • wyciągów bankowych – JPK_WB
  • dokumentów magazynowych – JPK_MAG
  • faktur VAT – JPK_FA
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencji przychodów – JPK_EWP

Termin złożenia dokumentów będzie wskazany w wezwaniu (minimum 3 dni od daty otrzymania wezwania). Można je złożyć zarówno w formie elektronicznej (potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego), albo zapisać na nośniku danych (np. pendrive, CD/DVD) i złożyć na dziennik podawczym w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą.

Za niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie grozi kara porządkowa przewidziana w art. 262 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej (kara za nieprzedstawienie dokumentów w wyznaczonym terminie). W 2018 roku kara ta wynosi 2800 zł.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się