Jak rozliczyć uczestnictwo w targach?

Jak rozliczyć uczestnictwo w targach?

 •  3 min read

Uczestnictwo w tragach branżowych to bardzo popularna forma promocji firmy. Podpowiadamy, które koszty z nimi związane można odliczyć.

Wydatki związane z uczestnictwem w targach mogą mieć charakter reklamowy lub reprezentacyjny. Rozliczenie podatku VAT zależy od prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług.

Co jest kosztem uzyskania przychodów?
Udział w targach wiąże się z koniecznością opłaty za wynajem stoiska wystawowego, najem powierzchni reklamowej oraz zamówieniem gadżetów reklamowych, folderów i ulotek. Wiążą się z tym również koszty dojazdu i noclegi. Tego typu wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Muszą być jednak szczegółowo uzasadnione i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a ich celem powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Reguły dotyczą zarówno przedsiębiorców i spółek osobowych rozliczających PIT, jak również firm oraz organizacji opłacających CIT.
Fiskus zezwala na odliczeniu całości kosztów związanych z organizacją targów lub konferencji (np. wynajem stoiska, czy sali), jeśli firma w trakcie wydarzenia przekazuje uczestnikom informacje o swoich produktach i/lub usługach. Takie wydatki mają związek z przychodami przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, by tego typu koszty były udokumentowane w postaci faktur lub rachunków.
W koszty możemy również wliczyć produkty, które mają na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku oraz zapoznanie potencjalnych nabywców z ofertą firmy. Dotyczy to drobnych przedmiotów o małej wartości takich jak: długopisy, notesy, foldery, cukierki itp.

Koszty reprezentacji
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację. Kosztem nie są m.in. usługi gastronomiczne i alkohole.
Fiskus nie zalicza zatem do kosztów obiadu w restauracji jako spotkania z kontrahentem w trakcie targów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się