Rozliczanie opłat skarbowych w kosztach firmy

Rozliczanie opłat skarbowych w kosztach firmy

 •  2 min read

Każdy przedsiębiorca z tytułu prowadzenia działalności wnosi do urzędu skarbowego opłaty. Nie wszyscy jednak wiedzą, że można je rozliczyć w ramach firmowych kosztów. Podpowiadamy jak to zrobić.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej czasem potrzebne jest uzyskanie np. zaświadczenia, pozwolenia, czy upoważnienia. Opłaty skarbowe związane z ich wydaniem można rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodu, jeśli przedsiębiorca ma potwierdzenie, że wiążą się one z prowadzeniem jego firmy, a także posiada dowód wpłaty.

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Niezależnie od sposobu płatności na potwierdzeniu zapłaty powinny znajdować się informacje takie jak: kwota, data płatności oraz czego ona dotyczy.
Jeśli dokonujemy płatności w urzędzie, niezbędne będą również podpis przyjmującego opłatę, pieczątka placówki oraz numer pokwitowania.
Jeśli w potwierdzeniu są wszystkie wyżej ww. kwestie – można go zaksięgować jak firmowy koszt.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów (KPiR) opłaty skarbowe ujmują w kolumnie nr 13, czyli jako „pozostałe wydatki”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się