Co to jest czynny żal i jakie warunki należy spełnić, by z niego skorzystać?

Co to jest czynny żal i jakie warunki należy spełnić, by z niego skorzystać?

 •  2 min read

Każdy przedsiębiorca powinien bez wezwania opłacać podatki oraz składać w urzędzie skarbowym obowiązujące go deklaracje. W przypadku spóźnienia, czy pomyłki, trzeba liczyć się z konsekwencjami takimi jak: mandat, grzywna, wyrok sądowy lub pozbawienie wolności. Czynny żal może nam pomóc w uniknięciu kary. Podpowiadamy jak to zrobić.

Czynny żal to poinformowanie urzędu skarbowego o popełnionym przez podatnika wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym zanim urząd sam je zidentyfikuje. Jeżeli takie zawiadomienie zostanie złożone prawidłowo, fiskus może odstąpić od ukarania podatnika.
Według ustawy karno skarbowej jest kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby czynny żal został przyjęty przez organ podatkowy. Oto one:

Warunek denuncjacji (ujawnienie czynu)
Pierwszy warunek to ujawnienie czynu i istotnych okoliczności jego popełniania. Zawiadomienie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika zarówno w formie pisemnej jak i ustnej do protokołu w dowolnym urzędzie skarbowym. Informacja powinna zawierać:
– dane podatnika, który wnosi zawiadomienie,
– charakter popełnionego czynu,
– okoliczności,
– dane osób współpracujących, które miały związek z popełnionym czynem.

Dopełnienie formalności i uiszczenie opłat
Podatnik powinien również poinformować, czy naprawił już czyn zabroniony a jeżeli nie to kiedy i w jaki sposób czyn zostanie naprawiony tzn. zostanie uiszczona w całości wymagana należności wraz z odsetkami lub zostaną złożone odpowiednie dokumenty.

Instytucja czynnego żalu nie zagwarantuje przedsiębiorcy ochrony przed karą jeżeli:
– podatnik został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym i została sporządzona dokumentacja,
– trwa postępowanie kontrolne,
– zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się