FAQ FlexKapitał-
Najczęściej zadawane pytania

Podstawowe pytania

Jeśli nie wiesz, na czym dokładnie polega FlexKapitał czyli odnawialna linia finansowania dla firm, poniżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi na ten temat.

Co to jest Odnawialna linia finansowania FlexKapitał?

Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez przyznanie określonej, gwarantowanej sumy pieniędzy, która może być wykorzystywana przez użytkownika przez okres 6 miesięcy. W ramach „limitu pożyczkowego” można wypłacać i spłacać pieniądze wielokrotnie. Każda spłata pozwala na ponowne wykorzystanie środków w ramach okresu dostępności.

Ile kosztuje Odnawialna Linia Finansowania FlexKapitał?

W cenę produktu wliczone są dwa koszty: stała miesięczna opłata abonamentowa w symbolicznej wysokości – zaledwie 0.5% oraz należność za korzystanie z limitu wynosi maksymalnie do 2,9% (do kwoty zostanie doliczony częściowy VAT) – wysokość jest zależna od zakresu wykorzystania kwoty limitu.

Co to jest opłata abonamentowa?

Oznacza miesięczną prowizję pobieraną za korzystanie z pożyczki i gwarantowanego Limitu Pożyczkowego. Prowizja wynosi 2% Limitu Pożyczkowego obliczonego dla sześciu (6) miesięcy („Okres Dostępności„), tj. 0,33% miesięcznie (bez należnego VAT).

Co to jest opłata administracyjna?

Oznacza opłatę za korzystanie z Platformy, która będzie naliczana wyłącznie od udzielonej kwoty pożyczki, wypłaconej przez Finiata na podstawie wniosku o wypłatę. Opłata administracyjna będzie obliczana codziennie w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni, a w każdym przypadku będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni, które upłynęły do ostatecznej i bezwarunkowej spłaty pożyczki. Opłata administracyjna jest stałą opłatą i wynosi 25 % rocznie (razem z VAT).

Co to jest okres dostępności?

Oznacza stały okres sześciu miesięcy, licząc od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej za udostępnienie Klientowi limitu pożyczkowego, przy czym taki okres dostępności może zostać przedłużony.

Wszystko o FlexKapitale czyli Odnawialnej Linii Finansowania dla firm

Dowiedz się, jak konkretnie działa usługa Finiaty.

Jak to działa?

W jaki sposób mogę zalogować się do Odnawialnego Limitu Finansowego?

Po zalogowaniu należy kliknąć na strzałkę obok logo Finiata (lewy górny róg) i przejść do produktu lub w przypadku braku konta przy rejestracji wybrać opcję “Finiata Credit”.

W jaki sposób dokonać wypłaty?

Po zalogowaniu w Finiata credit, opcja wypłaty będzie dostępna w zakładce pulpit. W wyznaczonym miejscu należy wpisać odpowiednią kwotę i następnie kliknąć “sprawdź i wypłać”.

Jaką kwotę mogę wypłacić?

Można wypłacić dowolną kwotę w ramach przyznanego limitu.

Przycisk “wypłać” nie działa

Prosimy, spawdź czy dokonałeś opłaty subskrypcyjnej za bieżący miesiąc.

Sprawy finansowe oraz spłaty

W jaki sposób mogę uzyskać fakturę kosztową za opłaty produktu?

Do końca stycznia 2019, faktury kosztowe są przygotowywane manualnie na życzenie klienta. Począwszy od lutego 2019 faktury będą generowane automatycznie i dostępne do pobrania po zalogowaniu do profilu.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty?

Możesz spłacić zobowiązanie dogodnie, w każdej chwili przez panel użytkownika, używając karty lub możesz wystąpić o spłatę przy użyciu przelewu tradycyjnego.

Czy mogę dokonać spłaty wcześniej niż data wymagalności raty?

Możesz dokonać wcześniejszej spłaty. W takim przypadku, nastąpi rekalkulacja następnych rat, które zostaną obniżone. Niemniej jednak poprosimy Cię o spłatę odsetek naliczonych od kwoty pozostałej do zapłaty, przeliczonych przez różnicę dni do dnia wymagalności.

Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać Odnawialny Limit Finansowwania?

Wymagamy mniej dokumentów niż przy mikrofaktoringu – odchodzimy od konieczności ciągłego dodawania wyciągów bankowych oraz faktur.

Jakie dokumenty i w jakiej formie są używane?

Umowa, regulamin, cennik. W formie elektronicznej.

Dlaczego Finiata prosi o wgranie faktury?

Prosimy o wgranie opłaconej przez kontrahenta faktury, jako dowód aktywności firmy.

Dlaczego Finiata wymaga dowodu osobistego lub paszportu?

Z uwagi na to, że cały proces rejestracji odbywa się online, potrzebujemy skanu Twojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacyjnym.

Jaka jest alternatywa dla wgrania mojego dowodu osobistego/paszportu?

Dodanie skanu dokumentu tożsamości jest konieczne do ukończenia procesu rejestracji i ubiegania się o finansowanie. Kopia dokumentu może być przekreślona lub zawierać dopisek „dla celów weryfikacyjnych Finiata”.