FAQ Mikrofaktoring-
Najczęściej zadawane pytania

Podstawowe pytania

Jeśli nie wiesz, na czym dokładnie polega faktoring, poniżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi na ten temat.

Co to jest faktoring?

Faktoring pozwala uwolnić pieniędze zamrożone w wystawionych fakturach. Zamiast czekać na przelew od swojego odbiorcy można od razu sfinansować daną fakturę i otrzymać płynne środki jeszcze tego samego dnia. Mówiąc wprost faktoring zamienia faktury na gotówkę.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring z regresem – służy do finansowania należności (wystawionych faktur), wystawca faktury jest odpowiedzialny za rozliczenie Faktorem

Faktoring bez regresu – służy do finansowania należności (wystawionych faktur); w tym rodzaju faktoringu Faktor dodatkowo świadczy usługę “ochrony przed brakiem zapłaty ze strony kontrahenta”, czyli przejmuje na siebie to ryzyko

Faktoring odwrotny – produkt skierowany zazwyczaj do bardzo dużych podmiotów (np. sieci handlowe), służy do finansowania zobowiązań (otrzymanych faktur)

Faktoring jawny – kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności na Faktora oraz jest wskazywany nowy rachunek bankowy do spłat

Faktoring cichy – kontrahent NIE jest informowany o cesji wierzytelności na Faktora, zazwyczaj jest wskazywany nowy rachunek bankowy do spłat, jednak nie każdy faktor stawia ten warunek

Co to jest cesja?

Cesja to przeniesienie na inną osobę praw do danej rzeczy, w tym wypadku do wierzytelności, czyli faktury.

Limit faktoringowy, co to jest?

Limit ten określa maksymalną sumę wartości faktur, które mogą być sfinansowane.

Wszystko o Faktoringu Finiata

Dowiedz się, jak konkretnie działa usługa Finiaty.

Finiata

Jaki rodzaj faktoringu oferuje Finiata?

Oferujemy FaktoringPlus – czyli kombinację faktoringu z regresem oraz faktoringu cichego, plus możliwość dogodnego wydłużenia terminu spłaty.

Jak działa faktoring Finiata?

Aby skorzystać z faktoringu trzeba prowadzić sprzedaż z odroczonym terminem płatności i musi to być udokumentowane fakturą. Finiata finansuje tę fakturę, wypłacając zaliczkę w wysokości 100% jej wartości brutto, pomiejszoną o naszą prowizję.

Ile kosztuje faktoring Finiata?

Nasza prowizja wynosi 5,00 PLN netto miesięcznie za każde sfinansowane 100,00 PLN. Dla przykładu koszt finansowania faktury w wysokości 10 000,00 PLN przez 30 dni wyniesie 500,00 PLN.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowizji jest dodawany podatek VAT w wysokosci 23%

Na jakiej podstawie wypłacamy pieniądze?

Pieniądze wypłacamy na podstawie przesłanej do nas faktury.

Faktury - jakie finansujemy?

Akceptujemy nieprzeterminowane faktury, których termin płatności mieści się w przedziale 14-90 dni

Czy mogę sfinansować kilka faktur?

Tak, o ile suma ich wartości mieści się w limicie faktoringowym.

Czy mogę sfinansować fakturę, której termin płatności jest jutro?

Tak, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze przeterminowana.

Czy mogę wydłużyć czas finansowania?

Tak, warunkiem jest wystąpienie o dodatkowy termin przed upływem okresu karencji, który wynosi 14 dni od wcześniej ustalonej daty rozliczenia.

Co to jest okres karencji?

Jest to dodatkowy, darmowy, 14 dniowy okres na spłatę zobowiązania.

Czy korzystanie z uslug Finiata wpłynie na relację z moim odbiorcą?

Nie, nie ujawniamy się, z punktu widzenia kontrahenta my nie istniejemy. Relacja jest tylko na linii Klient – Finiata.

Czy muszę poinformować kontrahenta o cesji?

Nie, kontrahent dokonuje zapłaty na Twój rachunek bankowy.

W praktyce

Przykład

Załóżmy, że Twoja firma wystawiła Fakturę VAT (FV) z terminem płatności 30 dni. Korzystając z naszego systemu wgraj taką FV i zaznacz, że pieniądze za FV powinny wpłynąć w ciągu 30 dni.

Jeśli Twój limit kredytowy na to pozwala, przelewamy Ci 100% wartości FV minus 5% opłaty za 30 dni finansowania. Pieniądze musisz nam zwrócić w ciągu 30 dni.

Jeśli okaże się, że Twój kontrahent nie zapłaci na czas, dajemy Ci dwie możliwości – albo darmowy 14-dniowy okres karencji, albo jeśli przypuszczasz, że termin spłaty może ulec wydłużeniu, oferujemy Ci przedłużenie umowy faktoringu o kolejne 30 dni na takich samych warunkach jak wcześniej.

Sprawy finansowe

Co się stanie, jeżeli nie oddam pieniędzy w terminie?

Jeżeli wiesz, że nie będziesz miał pieniędzy w ustalonym terminie, możesz wystąpić o przedłużenie terminu spłaty o kolejne 30 dni, pod warunkiem, że okres od wystawienia faktury do wybranego terminu nie przekroczy 120 dni.

Jeżeli nie możesz już przedłużyć okresu spłaty, bo minął 120. dzień od dnia wystawienia faktury i nadal nie zwróciłeś nam pieniędzy, rozpoczniemy proces windykacji.

Czy będziecie windykować mojego kontrahenta?

Nie, nie kontaktujemy się z kontrahentem.

Jak podnieść limit kredytowy w Finiacie?

Limit kredytowy obliczany jest po spłacie bieżących zobowiązań wobec firmy Finiata, zaktualizowaniu kont bankowych podłączonych w systemie Finiata oraz wgraniu nowej faktury do finansowania.

Dodanie nowego konta bankowego do systemu wpływa na zwiększenie ilości informacji, do których ma dostęp Dział Analizy Finansowej przyznający każdorazowo limit kredytowy.

Na wysokość limitu kredytowego wpływa wzajemna współpraca pomiędzy Klientem a firmą Finiata w zakresie terminowych spłat.

Z jakiego powodu może zostać obniżony mój limit kredytowy?

Decyzja zmniejszenia limitu zostaje podjęta przez Dział Analizy Finansowej i wynika z sytuacji finansowej firmy Klienta. Może ona wynikać ze spadkowej tendencji rozwojowej firmy, widocznych na koncie zadłużeń lub zobowiązań kredytowych, nieuregulowanych zobowiązań wobec firmy Finiata lub niezaktualizowanych kont bankowych w systemie Finiata.

Odblokowanie limitu i jego ponowne przeliczenie może nastąpić po upływie 1-2 miesięcy od momentu wydania takiej decyzji.

Dokumenty

Jak jest zawierana umowa?

Przez internet, a jej kopia jest przesyłana na wskazany adres e-mail.

Jakie dokumenty i w jakiej formie są używane?

Umowa, regulamin, cennik. W formie elektronicznej.