Finiata Pomoc – czyli najczęściej zadawane pytania na temat FlexKapitału

Masz pytania związane z naszymi usługami? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na te najczęściej zadawane przez klientów.Spis treści:

 1. Jak działa FlexKapitał?
 2. Czy FlexKapitał jest dla mnie?
 3. Proces składania wniosku
 4. Jakie są warunki finansowania?
 5. Płatności

1. Jak działa FlexKapitał?

Wszystko, co chcesz wiedzieć o usłudze FlexKapitał

Co to jest FlexKapitał?

FlexKapitał to odnawialna linia finansowa dla firm. Limit przyznawany jest w gwarantowanej kwocie na okres 6-ciu miesięcy i odnawia się automatycznie na kolejny okres pod warunkiem braku opóźnień w spłacie.
Linia FlexKapitał jest odnawialna, co oznacza, że w ramach przyznanego limitu można wypłacać i spłacać pieniądze wielokrotnie. Każda spłata pozwala na ponowne wykorzystanie środków w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy.

Jakie są opłaty za korzystanie z usługi?

Ile kosztuje korzystanie z FlexKapitał:

1. Opłata abonamentowa

Jest to stała, comiesięczna opłata, pobierana z karty płatniczej klienta w dniu wymagalności. Koszt opłaty abonamentowej to 0,5% od wysokości przyznanego limitu. Jest to opłata za stały dostęp do środków (24h/7 dni w tygodniu).

2. Opłata administracyjna

Jest to koszt, jaki klient ponosi w związku z wykorzystaniem środków. Opłata wynosi od 2.46%/30 dni (dokładna wysokość obliczana jest indywidualnie przez Dział Analiz i podawana zwrotnie w ofercie jeszcze przed uruchomieniem limitu). Dotyczy ona jedynie kwoty realnie wykorzystanej. Liczona jest proporcjonalnie za każdy dzień wykorzystanych środków, w związku z tym im wcześniej klient spłaci zadłużenie, tym mniej zapłaci opłaty administracyjnej.

Jak spłacany jest FlexKapitał? (spłata, okresy rozliczeniowe)

Wykorzystana kwota limitu rozkładana jest zawsze na 6 miesięcznych rat. Każda kolejna wypłata środków z przyznanego limitu powoduje ponowne rozłożenie całej wykorzystanej kwoty na 6 miesięcznych rat.
Termin spłaty raty wypada zawsze w tym samym dniu miesiąca, w którym limit został aktywowany. Przykładowo, jeśli limit został aktywowany 25 marca, to termin spłaty każdej raty przypadał będzie na 25-ty dzień miesiąca. W tym samym dniu pobierana jest również opłata abonamentowa. Nie ma przy tym znaczenia w których dniach miesiąca dokonywano wypłat z limitu.
W każdej chwili można również dokonać ręcznej spłaty dowolnej kwoty wykorzystanego limitu, dzięki czemu korzystanie z FlexKapitał jest jeszcze tańsze.

2. Czy FlexKapitał jest dla mnie?

Sprawdź czy możesz złożyć wniosek

Czy FlexKapitał jest usługą tylko dla firm?

Tak, z naszych usług korzystać mogą firmy zarejestrowane jako:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka jawna
 • Spółka cywilna
 • Działalność gospodarcza
 • Stowarzyszenie *
 • Gospodarstwo rolne *

*jeśli jest zarejestrowane w KRS/CEIDG. Jeśli nie wiesz, jaką formę prawną ma Twoja firma, skontaktuj się z nami lub zarejestruj się na https://my.finiata.pl, a my automatycznie pobierzemy ją z GUS.

Czy spółki też mogą korzystać z Waszych usług?

Jak najbardziej oferujemy finansowanie dla spółek, zarówno cywilnych, jak i kapitałowych. Nie wymagamy długiego okresu prowadzenia działalności ani przedstawiania dokumentów finansowych.

Czy posiadając nową firmę mogę skorzystać z FlexKapitał?

Nasza oferta skierowana jest dla firm które działają minimum 3 miesiące i posiadają wpływy na koncie firmowym z tytułu wystawionych faktur.

3. Proces składania wniosku

Tutaj dowiesz się czego potrzebujesz aby złożyć wniosek, jak długo będziemy go przetwarzali i co zrobić, jeśli napotkasz jakiś problem

Jakie dokumenty tożsamości są akceptowane?

Akceptujemy zarówno dowód osobisty (polski lub innego kraju UE) jaki i paszport. Pozostałe dokumenty, takie jak np. prawo jazdy czy karta pobytu nie są akceptowalne.

W przypadku dowodu osobistego prosimy o dołączenie obydwu stron dokumentu – mogą być przesłane w osobnych plikach lub jako jeden plik. W przypadku paszportu wystarczy strona ze zdjęciem i danymi osobowymi.

 • Pamiętaj, że dokument musi być wyraźny tj.
 • muszą być widoczne wszystkie krawędzie dokumentu,
 • wszystkie dane na dokumencie muszą być widoczne,
 • na zdjęciach nie powinno być refleksów świetlnych (np. od lampy błyskowej),
 • zdjęcie nie może być rozmazane

Akceptujemy dokumenty w formatach PNG, JPG oraz PDF, maksymalny rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 24 MB.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby wnioskować o limit FlexKapitał należy zarejestrować się na naszej stronie http://my.finiata.pl. Podczas rejestracji niezbędne jest załączanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości reprezentanta firmy oraz transakcji z kont bankowych z ostatnich 3 miesięcy poprzez:

 • szybkie podłączenie kont bankowych automatyczną metodą przez Kontomatik https://www.kontomatik.com/pl/
 • lub w przypadku trudności manualne przesłanie wyciągów bankowych z ostatnich 3 pełnych miesięcy.

Podaję NIP, a nie mogę przejść dalej, co robić?

Jeśli system nie pozwala przejść dalej oznacza to, że:

 1. Podany NIP został już zarejestrowany na naszej stronie. Jeśli Twoja firma nie ubiegała się wcześniej o FlexKapitał, skontaktuj się z nami.
 2. Forma prawna Twojej firmy nie jest przez nas obecnie obsługiwana

Dlaczego pytacie o mój dokument tożsamości?

Z uwagi na to, że cały proces rejestracji odbywa się online, potrzebujemy skanu Twojego dokumentu w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Wymagają tego przepisy prawa. Udzielając finansowania dla Twojej firmy musimy być pewni, że nikt nie próbuje wyłudzić pieniędzy na Twoje dane. Prosimy pamiętać, że osoba powinna być właścicielem firmy lub uprawnionym reprezentantem (np. prezesem, członkiem zarządu, prokurentem) wskazanym w odpowiednim rejestrze (KRS).

Jakie dokumenty tożsamości są akceptowane?

Co to jest wyciąg bankowy?

Jest to dokument wydany przez bank w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku, zazwyczaj za miesiąc kalendarzowy. Wyciągi wysyłane są zwykle przez bank mailem w formacie PDF lub można je pobrać z bankowości internetowej.

WAŻNE!

Przeglądając historię konta w bankowości internetowej można również samodzielnie zapisać do pliku PDF lub CSV listę transakcji za dowolny okres. Taki dokument nie może być jednak uznany za wyciąg bankowy i nie zostanie uwzględniony przy ubieganiu się o FlexKapitał. Akceptujemy wyłącznie miesięczne wyciągi wystawione przez bank w formacie PDF.

Pobierając wyciągi z bankowości internetowej lub e-maila prosimy pamiętać aby:

 • Nie otwierać pobranego pliku i nie używać opcji “zapisz jako”
 • Nie dokonywać żadnych zmian w pobranych wyciągach

Sugerujemy załączanie plików bezpośrednio po pobraniu ich do domyślnego folderu np. “Pobrane” lub “Downloads”.

Zachęcamy również do korzystania z automatycznej weryfikacji konta, która pozwala na znacznie szybsze otrzymanie decyzji o przyznaniu limitu, nawet w ciągu kilku minut.

Na czym polega automatyczna weryfikacja konta?

Automatyczna weryfikacja konta bankowego umożliwia szybkie i bezproblemowe dodanie historii konta bankowego, dzięki czemu szybciej otrzymasz decyzję o przyznaniu FlexKapitał. Wystarczy, że zalogujesz się do konta bankowego swojej firmy, a historia transakcji w bezpieczny sposób przekazana zostanie do naszego systemu bez konieczności żmudnego dodawania wyciągów. Dzięki temu będziemy mogli szybciej przeanalizować finanse Twojej firmy i przyznać Ci limit nawet w kilka minut.

Proces jest w pełni bezpieczny i realizowany przez zaufanego partnera, firmę Kontomatik. Jest to firma z polskim rodowodem działająca na rynku od ponad 10 lat, posiadająca licencję wydaną na podstawie unijnej dyrektywy PDS2. Z jej rozwiązań korzystają banki m.in. w Polsce, Czechach i Portugalii oraz ponad 100 instytucji finansowych na całym świecie.

Więcej informacji

Czy korzystanie z Kontomatik jest bezpieczne?

Tak. Kontomatik posiada licencję AISP wydaną na podstawie unijnej dyrektywy PDS2, dlatego musi przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i podlega nadzorowi banku centralnego. Ponadto:

 • Kontomatik nie przechowuje Twoich danych do logowania do konta bankowego
 • Dostęp do historii konta jest jednorazowy, ani Kontomatik, ani Finiata nie mają stałego dostępu do Twojego konta
 • Nikt poza Tobą nie ma możliwości dokonywania przelewów z konta – każdy bank wymaga dodatkowego potwierdzenia transakcji np. kodem SMS lub przez aplikację mobilną
 • Komunikacja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona certyfikatem. Nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania
 • Rozwiązanie jest zgodne z rygorystycznymi wymaganiami dyrektyw RODO i PSD2 w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do rachunku

Więcej informacji znajdziesz na https://www.kontomatik.com/pl/

Czy moje konto jest już zaktualizowane?

Konto jest poprawnie zaktualizowane jeżeli status rachunku widoczny w zakładce ustawienia>konta bankowe jest oznaczony jako zaktualizowane.

Skąd wiem, że wyciągi zostały dodane poprawnie?

Jeżeli po wgraniu wyciągów status rachunku widoczny w zakładce ustawienia>konta bankowe zmieni się na zaktualizowane to znaczy, że dokumenty zostały wgrane poprawnie.

Status niezaktualizowane oznacza, że należy wgrać wyciągi raz jeszcze pamiętając o tym aby:

 1. Pobierać wyciągi z banku za pomocą opcji „zapisz” nie „zapisz jako”.
 2. Nie otwierać i nie edytować wyciągów przed wgraniem do panelu Klienta.

W jaki sposób zostanę poinformowany o przygotowanej ofercie i kiedy ją otrzymam?

O decyzji poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej do 24 godzin od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach czas oczekiwania na decyzję może się wydłużyć.

4. Jakie są warunki finansowania?

Długość trwania FlexKapitału, limity, odnowienia

Jak długo mogę korzystać z usługi?

Umowa jest zawierana na 6 miesięcy i jest odnawiana na taki sam okres pod warunkiem terminowych spłat. Każda wypłata środków z przyznanego limitu powoduje ponowne rozłożenie całości wykorzystanej kwoty na 6 miesięcznych rat.

Jaki jest maksymalny limit?

Maksymalny limit wynosi 100 000 złotych.

Jak odnowić limit?

Limit odnawialny jest automatycznie co 6 miesięcy, o ile nie wystąpiły opóźnienia w spłacie. Aby odnowić limit może być konieczne zaktualizowanie historii kont bankowych. W takim przypadku otrzymasz od nas z wyprzedzeniem e-mail z prośbą o dodatnie wyciągów konta lub weryfikację automatyczną.

W przypadku wygaśnięcia limitu należy po zalogowaniu do panelu klienta przejść do zakładki ustawienia>konta bankowe a następnie wybrać opcję zaktualizuj. Po aktualizacji wszystkich dostępnych kont bankowych należy się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub poprzez czat.

Czy mogę wcześniej zakończyć umowę?

Tak, w każdej chwili możesz zrezygnować z limitu przesyłając do nas wypowiedzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W przypadku złożenia wypowiedzenia Twój limit nie zostanie odnowiony na kolejny 6-cio miesięczny okres.

Jak mogę wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy należy wysłać na skrzynkę dokumenty@finiata.pl lub pocztą tradycyjną. Wypowiedzenie musi zawierać NIP firmy oraz podpis reprezentanta, a w przypadku wiadomości e-mail powinno zostać wysłane z adresu użytego podczas rejestracji.

5. Płatności

Opłaty, spłaty, aktywacja limitu

Kiedy otrzymam zwrot 100zł za weryfikację karty?

System PayU blokuje kwotę 100zł w celu weryfikacji karty. Po tej operacji kwota jest zwracana na kartę. Trwa to kilka-kilkanaście minut.

Czy muszę dodać kartę aby aktywować produkt?

Dodanie karty płatniczej jest niezbędne, aby rozpocząć korzystanie z FlexKapitał. Karta jest wymagana do spłat wykorzystanego limitu oraz opłaty abonamentowej. Dzięki temu nie musisz pamiętać o zlecaniu przelewów z konta. Pamiętaj, że karta powinna mieć aktywowane płatności internetowe.

Jak mogę wypłacić środki z dostępnego limitu na swoje konto i jak szybko się tam znajdą?

Logując się na swoje konto na www.finiata.pl i wykonując przelew. Jest to przelew ekspresowy, więc środki powinny znaleźć się niezwłocznie – w ciągu kwadransa, ale rzeczywisty czas zaksięgowania środków na koncie klienta zależny jest od banku, w którym klient posiada dane konto bankowe.

Jaką kwotę mogę wypłacić?

Można wypłacić dowolną kwotę w ramach dostępnego limitu. Dostępne środki będą widoczne na Twoim profilu klienta.

Zleciłem wypłatę środków godzinę temu i dalej nic nie mam na koncie, co robić?

Możliwe są niewielkie opóźnienia przelewów we względu na obciążenie systemu. Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymają Państwo środków i/lub powiadomienia mailowego, prosimy o kontakt z nami.

Co to jest opłata administracyjna?

Jest to koszt, jaki klient ponosi w związku z wykorzystaniem środków. Opłata wynosi od 2.46% miesięcznie (dokładna wysokość obliczana jest indywidualnie przez Dział Analiz i podawana zwrotnie w ofercie jeszcze przed uruchomieniem limitu). Dotyczy ona jedynie kwoty realnie wykorzystanej. Liczona jest proporcjonalnie za każdy dzień wykorzystanych środków, zatem warto spłacać zadłużenie wcześniej aby obniżyć koszty korzystania z limitu.

Co to jest opłata abonamentowa?

Jest to stała, comiesięczna opłata, pobierana z karty płatniczej klienta w dniu wymagalności. Koszt opłaty abonamentowej to 0,5% od wysokości przyznanego limitu. Jest to opłata za stały dostęp do środków (24h/7 dni w tygodniu).

W jaki sposób mogę dokonać spłaty?

Są trzy możliwości spłaty. Klient zapewnia środki na rachunku bankowym, do którego podpięta jest karta płatnicza, którą podłączył w systemie Finiata podczas aktywacji limitu, system automatycznie pobiera odpowiednią kwotę w dniu wymagalności.

W drugim wariancie Klient może samodzielnie spłacić zadłużenie poprzez harmonogram spłat (który pokazuje się na koncie klienta na www.finiata.pl tuż po pierwszej wypłacie).

Istnieje też możliwość spłaty manualnej, tradycyjnym przelewem wykonanym z rachunku bankowego. W takim przypadku prosimy o kontakt aby uzyskać dane do przelewu.

Czy mogę dokonać spłaty wcześniej niż data wymagalności raty? Czy są za to dodatkowe opłaty?

Zawsze możesz dokonać wcześniejszej spłaty, a co więcej możesz obniżyć tym koszty swojego finansowania. W takim przypadku, nastąpi przeliczenie następnych rat, które zostaną obniżone. Wcześniejsza spłata raty oznacza, że jeżeli rata zostanie spłacona np. na 10 dni przed terminem zapadalności to wysokość pierwotnej raty zostanie pomniejszona o koszt niewykorzystanych 10 dni.

Czy można przesunąć termin spłaty na inny dzień miesiąca?

Data spłaty jest dniem miesiąca w którym został aktywowany limit. Jeśli dokonano aktywacji np. 14 dnia miesiąca to 14 dzień każdego kolejnego miesiąca będzie dniem rozliczeniowym. Aktualnie nie ma możliwości zmiany terminu spłaty.

Nie jestem w stanie spłacić raty. Co mam zrobić?

W przypadku problemów ze spłatą raty skontaktuj się niezwłocznie z Zespołem Windykacji pod adresem windykacja@finiata.pl w celu ustalenia dogodnego terminu oraz sposobu spłaty Twojej należności.

Odpowiednio wczesne poinformowanie nas o przewidywanych opóźnieniach w płatności pozwoli Ci uniknąć dodatkowych kosztów naliczanych za zwłokę w spłacie.

Jeżeli przewidujesz trudności w spłacie pożyczki FlexKapitał możesz aplikować również o alternatywny terminarz spłaty (Plan Zarządzania Zadłużeniem). Wniosek złożysz po zalogowaniu do Konta Finiata na stronie https://my.finiata.pl/sign-in.

Jak działa Analityka?

Wszystko co chcesz wiedzieć o usłudze Analityka

Co to jest Analityka?

Jesteśmy tu aby pomóc Ci zrozumieć Twoją obecną sytuację finansową, ale także przyszłość Twoich finansów.

Analityka w bardzo szybki sposób przetworzy dane na Twoich kontach bankowych, aby pokazać Ci i pomóc zrozumieć Twoją płynność finansową, a także przewidzieć przyszłe wydatki i przychody. Ze wskazówkami spersonalizowanymi do Twojej sytuacji możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe.

1. Analiza przepływu finansów

Nasz algorytm będzie analizował Twoje transakcje, aby pokazać Ci wydatki i przychody.

2. Prognoza finansów

Na podstawie danych z Twoich kont bankowych algorytm zaprezentuje Ci przyszłość Twoich finansów na kolejne 3 miesiące.

3. Cenne wskazówki

Porady, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji finansowych Twojej firmy.

4. Dzienny raport sald ze wszystkich kont w jednym miejscu

5. Możesz połączyć tyle kont, ile chcesz

Co muszę zrobić aby skorzystać z Analityka?

Podłączasz konto bankowe, dzięki temu synchronizujesz z naszym systemem swoją historię transakcji. Nasz algorytm analizuje Twoją historię i wylicza prognozę wydatków, jak również daje Ci spersonalizowane wskazówki dla Twojej firmy w ciągu kilku minut.

Jak długo trwa darmowy okres próbny?

Otrzymasz 30 dni za darmo na przetestowanie Analityki. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, wystarczy wysłać nam e-mail.

Pod koniec bezpłatnego okresu próbnego wyślemy Ci e-mail z przypomnieniem o opłacie.

Dlaczego potrzebna jest karta aby skorzystać z okresu próbnego?

Dodanie karty zapewni Ci możliwość bezproblemowego korzystania z Analityki. Dzięki temu nie musisz pamiętać o dokonywaniu płatności ręcznie po upływie okresu próbnego.

Dodanie karty jest całkowicie bezpieczne. Nie przechowujemy danych Twojej karty, są one zapisane w bezpieczny sposób przez uprawnioną instytucję płatniczą obsługującą płatności.

Ile kosztuje Analityka?

Możliwe są dwie formy subskrypcji:

 1. 20 zł miesięcznie (wypróbuj przez 30 dni za darmo!)
 2. 15 zł miesięcznie (płatne jednorazowo 180zł za rok)

Kiedy mogę zrezygnować z subskrypcji?

Rezygnacja może być dokonana w dowolnym momencie, włączając jednak koniec okresu rozliczeniowego. W celu anulowania subskrypcji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: mailowo, telefonicznie lub przez czat.