Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew na składki ZUS

 •  3 min read

Od przyszłego roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS. Niebawem każdy przedsiębiorca otrzyma informację o nowym numerze bankowym, na który będzie dokonywał opłaty.

Dotychczas poszczególne składki były opłacane na rożne konta bankowe. Od przyszłego roku ta zasada ulegnie zmianie. Przedsiębiorcy będą dokonywali wpłaty za wszystkie składki na jeden rachunek.

Nowy Rok – nowe zasady
Od 1 stycznia 2018 roku składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem na jeden rachunek.

W związku z tym ZUS każdemu przedsiębiorcy nada indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS), na który będzie wpłacał składki. Płatnicy, którzy posiadają zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowy numer rachunku otrzymają drogą elektroniczną na ten właśnie profil. Do pozostałych przedsiębiorców informację o nowych kontach zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. ZUS wysyłkę planuje rozpocząć już w październiku. Dodatkowe informacje o nowych zasadach rozliczania składek przedsiębiorca będzie mógł uzyskać w placówkach ZUS w całej Polsce. Dodatkowo zaplanowana jest również w mediach ogólnopolska kampania informacyjna.

Co się stanie ze „starymi” kontami?
Dotychczasowe cztery rachunki, na które jeszcze w tym roku są wpłacane składki przestaną być aktywne. Jeśli płatnik w przyszłym roku dokonana na nie wpłaty to pieniądze automatycznie do niego wrócą, ponieważ żadna składka nie będzie mogła już wpłynąć na stare rachunki bankowe. Wszystkie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostaną poinformowane o nowych zasadach prowadzanych przez ZUS. Zatem od 2018 roku instytucje finansowe w Polsce nie będą obsługiwały starej formuły przelewów składkowych.

Jakie terminy obowiązują przy opłacaniu składek do ZUS?
Przypominamy, że do 10. dnia następnego miesiąca opłacamy składki przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Natomiast termin do 15. dnia następnego miesiąca obowiązuje tych płatników, którzy opłacają składki również za swoich pracowników. Należy także pamiętać, że za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku a nie datę polecenia przelewu. Jeśli terminy przypadają w sobotę, niedzielę, czy w dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się