Nowelizacja ustawy o przedawnieniu długów właśnie weszła w życie

Termin przedawnienia roszczeń skrócono z dziesięciu do sześciu lat. Przepisy zaczęły obowiązywać 9 lipca.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości celem zmian jest ograniczenie rynku starych długów, aby nie „hodować” ich latami, kiedy w razie sporu trudno ustalić, kto ma racje czy wierzyciel, czy dłużnik, zwłaszcza gdy jest konsumentem.

– Nowe przepisy zmuszą wierzycieli do aktywności i występowania na czas z roszczeniami – powiedział Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

Nowa ustawa ma więc na celu zmobilizować rynek finansowy do szybszego ściągania niezapłaconych należności. W wyjątkowych przypadkach sąd może jednak nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Nowelizacja wprowadza również nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Teraz bieg przedawnienia kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Nie zmienił się natomiast termin roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy. Ten termin nadal wynosi trzy lata.

źródła: rp.pl i pap.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się