Będą kontrole przestrzegania przepisów RODO

W ubiegłym miesiącu zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W ramach sprawdzania przestrzegania przepisów, Urząd Ochrony Danych Osobowych może przeprowadzać kontrole.

W rozdziale 9 Ustawy o ochronie danych osobowych jest informacja na temat możliwości przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Kontrole przestrzegania przepisów powinny być przeprowadzane wg ustalonego planu, choć mogą zdarzyć się wyjątki np. w wypadku donosu).

Czynności sprawdzające mogą zostać podjęte po dostarczeniu upoważnienia, okazaniu legitymacji UODO i nie powinny trwać dłużej niż 30 dni. Podczas kontroli może być obecny właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona (trzeba to wskazać pisemnie przed rozpoczęciem kontroli). Urzędnik ma prawo dokonywania oględzin, wglądu do dokumentów, zlecenia ekspertyzy i opinii. Może również poprosić o pisemne wyjaśnienie oraz dokonać przesłuchania w charakterze świadka osoby w zakresie ustalania stanu faktycznego np. pracownika kontrolowanego. Po zakończeniu kontroli sporządzony zostanie protokół, do którego w przeciągu 7 dni sprawdzana firma może wnieść zastrzeżenia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się